Organi udruženja "Centar za devojke" su Skupština, Savet, Programsko – koordinaciono telo i koordinatorke projekata.

Skupštinu čine sve članice Centra za devojke .

Savet se sastoji od pet članica. Ovaj organ je nezavistan u svom radu u odnosu na ostale organe udruženja i ima kontrolu nad radom svih ostalih organa. Rad Saveta se ne plaća.

Savet Centra za devojke čine:

  1. Natalija Žunić
  2. Dragana Stojanović Krstić
  3. Dušica Jovanović
  4. Lucija Mitić
  5. Tanja Nikolić

Programsko – koordinaciono telo je izvršni organ udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja. Programsko – koordinaciono telo čine četiri koordinatorke:

  • Tatjana Nikolić – izvršna koordinatorka
  • Silvija Mihajlović – koordinatorka programa
  • Marija Stojanović – koordinatorka finansija i kancelarije
  • Marija Virijević – koordinarorka za rad sa korisnicama
Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.