• Deset radionica na temu Prevencija trgovine ljudima u kancelariji Protekte u okviru projekta Podrška procesu readmisije kroz održivu reintegraciju povratnika i zapadne Evrope u Srbiju i Crnu goru održala u marta, aprila i maja 2008. Jasmina Rajković. Projekat grupe 484, a podržan od strane EU.
  • Deset radionica na temu “Prevencija porodičnog nasilja” u kancelariji “Protekte” u okviru projekta “Podrška procesu readmisije kroz održivu reintegraciju povratnika i zapadne Evrope u Srbiju i Crnu goru” uradila u martu i aprilu. Tatjana Nikolić, imala 42 polaznice-adolescentkinje. Projekat grupe 484, a podržan od strane EU.
  • Tatjana Nikolić napisala i dobila podršku za svoj prvi samostalni projekat od strane Rekonstrukcija ženski fond, Proslava prvih 10 godina rada Centra za devojke, koji će obuhvatiti pisanje, štampanje i izdavanje knjige “Deset”, i web sajta “Centra za devojke”.
  • 12. septembra deljenje ASTRA pamfleta.
  • Dobile pozitivan odgovor od MAMA CASH za projekat. Potpisale Unescovu inicijativu da se šefu UN mirovnih snaga sudi za seksualno nasilje, počinjeno od strane mirovnih jedinica UN u konfliktnim područjima.
  • 15. septembra, proslava 10. rođendana u kazandžijskom sokačetu u kafeu “Kutak”, prisustvovala je i najmlađa članica Milica, bilo je mnogo smeha.
  • 15.septembar ... i podelile knjigu ,,Deset,, koja je upravo izašla iz štampe
  • 17.septembra potpisan ugovor sa MAMA CASH za period 1.10.2008. do 1.10.2009.
  • Potpisale smo on -line peticiju koju je pokrenuo SOS Turture Network, a protiv smrtne kazne za prestupe koje neko počini kao dete (ASTRA poslala na Ženska posla)
  • Potpisale smo on- line Women’s Lobby 50/50 Campaign za jednako učešće žena u Evropskom Parlamentu (Bobana, AŽC, poslala na Ženska posla)
  • 8. i 9. oktobara Aleksandra bila u Beogradu na obeležavanju 30 godina od prve feninističke konferencije u SFRJ, DRUG-CA ŽENA u SKC-u Bg, u organizaciji ŽINDOK centra.

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.