Aktivistkinje Centra za devojke su u periodu od 26. do 29. oktobra u Vrnjačkoj Banji radile na strateškom planiranju. Cilj Strateškog planiranja je bio izrada Strateškog plana Centra za devojke za period od 2016. do 2018. godine.

stratesko2Cilj je uspešno sproveden u delo. Facilitatorka je bila Tatjana Obradović Tošić-Mena group, konsultatkinja i dugogodišnja saradnica Centra za devojke.

Aktivistkinje Centra za devojke su tokom ova četiri dana preispitale dosadašnji rad Centra za devojke, pa, je tako:

 • Vizija: Centar za devojke je siguran prostor, koji promoviše feminističke vrednosti i osnažuje/podržava devojčice, devojke i mlade žene.
 • Cilj Centra za devojke su: osnažene, samopouzdane, snažne, bezbedne devojčice, devojke i mlade žene, aktivne u suprotstavljanju patrijarhatu, koje odlučuju o svojim životima sa mogućnošću za bolji položaj u društvu.
 • Misija Centra za devojke osnaživanje devojčica, devojaka i mladih žena kroz edukaciju, aktivizam i kreativnost.

Sem definisanja vizije, cilja i misije Centra za devojke, rad Centra za devojke će u period od 2016. do 2018. biti usmeren na ostvarivanje sledećih strateških pravaca:

 1. Prevencija nasilja nad devojčicama, devojkama i mladim ženama i trgovine ljudima;
 2. Promocija feminizma kroz angažovanu umetnost;
 3. Jačanje kapaciteta Regionalne mreže mladih feministkinja;
 4. Povećanje vidljivosti Centra za devojke;
 5. Jačanje unutrašnjih kapaciteta Centra za devojke.

Vrednosti Centra za devojke su:

 • borba protiv patrijarhata i svih oblika nasilja;
 • odgovornost za rodno ravnopravno društvo;
 • osnaživanje i podrška;
 • upotreba rodno senzitivnog jezika;
 • poštovanje različitosti.

stratesko

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.