Aktivistkinje Centar za devojke su u periodu od 30.09. do 02.11. održale trodnevni Trening “Jačanje kapaciteta OCD-a i kompetencija javnih službenika za primenu antidiskriminacionih politika u nišavskom okrugu”. Na treningu je prisustvovalo 20-ak učesnica/ka iz različitih nevladinih organizacija.

Tokom tri dana treninga učesnice/ci su sa trenericama prošle/i različite teme počev od stereotipa pa sve do akcija primene antidiskriminacionih politika.
Prvog dana treninga se radilo na predrasudama, stereotipima, pojmu diskriminacije i tome kako do doskriminacije dolazi, i u kakvoj su vezi predrasude sa diskriminacijom. Takođe, na ovoj radionici učesnice/ci su imale/i priliku da se bolje upoznaju i povežu i to kroz interaktivne radionice, barometar i igranje roll play-a.

Posle prvog dana treninga neke učesnice/ci su nam rekle/i da je za njih bilo veoma bitno da čuju tuđa iskustva, mišljenja, stavove: Čula sam tuđa mišljenja i stavove, što me je podstaklo da preispitam svoje stavove, i osvestim i prepoznam svoje stereotipe i predrasude. Razmišljala sam o tome koliko o nekim stvarima mislim ispravno! Preispitivanje i nije tako jednostavno! Predrasude nisu tako bezazlene!
Teme drugog dana treninga su bile međunarodno i domaće zakonodavstvo. Kroz praktične vežbe i roll play uloge, učesnice/ci su prolazili kroz pravne mehanizme, kao i šta oni kao organizacije mogu da koriste u borbi protiv diskriminacije i kako na najbolji mogući način modu da pruže pomoć osobi koja je pretpela diskriminaciju.

diskriminacijaPosle drugog dana treninga, neke/i od učesnica/ka su podelile/li sa nama sledeće: Mnoštvo novih i konkretnih informacija, druženje sa kvalitetnim trenerima i nova poznanstva i upoznavanje sa novim organizacijama. Način rada je organizovan kvalitetno da radom u grupama i igranjem uloga učesnici lakše usvajaju znanja. Poštovanje sagovornika dovodi da za kratko vreme svi nešto kažu. Poziv da nakon radionice pošaljemo sugestije i time kreiramo sadržaj nove radionice govori u prilog trenerima da žele da prepoznaju potrebe grupe.

Trećeg, tj. poslednjeg dana treninga, je bilo govora o bitnosti i (ne)korišćenju rodno senzitivnog jezika, jer tokom prethodna dva dana treninga primećeno da se rodno senzitivan jezik ne koristi, zatim su učesnice/ci teninga kroz roll play i diskusiju o igranju uloga, radile/i na strategijama i razmeni dobrih praksi i kako oni lično, mogu da utiču na promenu svesti i smanjenju diskriminacije. Kao jedan od poslednjih mehanizama zaštite bila je vežba pisanja pritužbe poverenici za rodnu ravnopravnost. Na kraju smo sve/i zajedno pisale/i ternsparente sa različitim porukama protiv diskriminacije, čime je i završen trening, zajedničkom akcije u borbi protiv diskriminacije.

Na pitanje da li su učesnicama/ima ostvarena očekivanja od treninga, neki od odgovora su: Očekivanja su bila manja od ostvarenog. Očekivala sam skup pun statističkih podataka i upoznavanje i umrežavanje sa novim ljudima, a dobila veoma zanimljive i interaktivne radionice, sa odličnim trenerima/cama u prijatnom ambijentu. Očekivanja se jesu ispunila, a upravo sam naučio, kako prepoznati vid diskriminacije i koje su zakonske mogućnosti o sprečavanju diskriminacije.

  • 0d61ae61-e66a-4a1d-bedb-8174fdd67854
  • 30d7d54d-6ddd-4861-b395-f855518b76df
  • 408f435a-ac0e-4ca1-87c5-23f27e1ddeab
  • 56fd26a9-ac03-470e-b83c-0107a5f639cc
  • 94c16d74-520d-4202-a105-41ad49302790
  • ba1b1638-0212-4d57-98a9-678f6be49d63
  • dc0adb3e-7caf-412f-8722-b518d4b37eef
  • e1dd020f-9189-4b50-aee2-cfde7c481fe6
  • e831101f-fcde-4d39-b102-3bb26fd97b86
  • ec442579-3dd9-4c16-8773-639e2843e4bc

Simple Image Gallery Extended

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.