Monitoring strateškog plana Centra za devojke rađen je 26. I 27. decembra 2016. godine. Monitoringu su prisustvovale četiri koordinatorke i tri aktivistkinje Centra za devojke.

Cilj monitoringa bio je da se prikupe tehnički podaci o tome šta je urađeno u periodu januar-decembar 2016, dokumentuju kvalitativni rezultati, važnost trenutne pozicije u kojoj se Centar trenutno nalazi, naučene lekcije iz prethodnog perioda, napraviti pregled i prikaz kvantitativnih ishoda i rezultata i napravi plan za 2017. godinu.

U prvoj godini realizacije strateškog plana implementirane su skoro sve aktivnosti predviđene strateškim planom. Tokom implementacije bilo je manjih odstupanja u vremenskom planu zbog različitih eksternih uticaja. Od pojedinih aktvnosti se odustalo u skladu sa potrebama ciljne grupe, a za neke aktivnosti napravljena je preraspodela u vremenskom planu.
Aktiviskinje Centra za devojke su u prethodnih godinu dana podigle kapacitete na nivou znanja i veština, prošle treninge iz pisanja projekata i prikupljanja sredstava (fundrisinga) i organizovale prvi fundrising događaj. Povećale smo vidljivost Centra, postale smo važan i prepoznatljiv akter kada je u pitanju borba za ženska ljudska prava.

Pored planiranih aktivnosti, Centra je realizovao i nekoliko aktivnosti koje nisu bile planirane Strateškim planom, ali ih smatramo važnim:
Učešće na treningu za Forum teatar
Forum teatar (NE)VIDLJIVE o ženama sa invaliditetom u saradnji sa Mrežom iz kruga – Srbija i Iz kruga – Niš
Igranje forum teatra (NE)VIDFLJIVE u 4 grada
Izložba Ti ne znaš ništa o meni u Leskovcu
Učešće na izložbi Bojane Stamenković.

Na sastanku su potvrđeni vizija, misija, principi i vrednosti Centra za devojke i konstatovano je da nema izmena u ključnim idejama i ciljevima na kojima Centar bazira svoj rad.

Monitoring sastanak je vodila Tatjana Obradović Tošić 28.12.2016.

05012017-1

05012017-2

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.