U organizaciji Centra za devojke u Nišu je 27. februara 2018. održana međunarodna konferencija Konferencija “Oblici trgovine ljudima u BiH, Makedoniji i Srbiji”. Na koferenciji je prisustvovalo 73 osoba iz različitih gradova, institucija i organizacija.

Prisutne je pozdravila Tatjana Nikolić, izvršna koordinatorka Centra za devojke, nakon čega su govorile/li: Dragana Petrić, Bijeljina – Fondacija Lara; Lana Jajčević, Banja Luka – Udružene žene; Milica Stojančević, Bijeljina – Otaharin; Marija Anđelković, Beograd – ASTRA; Mitar Đurašković, nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima; Sanja Savić, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima; Sanja Kljajić, Republički zavod za socijalnu zaštitu; Jelena Vukajlović, PU Niš; Dijana Janković, Apelacioni sud Niš.

Na konferenciji se govorilo o različitim oblicima trgovine ljudima koji su zastupljeni u svakoj od ovih zemalja i gradova. I dalje je najzastupljenija seksualna eksplotacija, a u porastu je i radna eksplotacije. Takođe, u poslednje vreme primetan je rast višestruke ekslpotacije, tj. da se jedna osoba iskorišćava na više različitih načina npr. seksualno, za rad u kući i za prinudu na vršenje krivičnih dela. Posebna pažnja u toku konferencije posvećena je radnoj eksplotaciji jer radna prva sve ugroženija, a radnice/ci malo ynaju o njima, ali se dosta govorilo i o prinudi na prosjačenje maloletnih osoba. Posebno je istaknuto da je za borbu protiv trgovine ljudima potrebna saradnja nevladinih orgnaizacija i institucija koje se bave ovim problemom, a u cilju što boljeg odgovora na na ovaj problem. Ova saradnja je potrebna ne samo između NVO i instucija u zemlji već i svih relavantnih aktera u regionu.

Kao novinu u oblasti prevencije i zaštite žrtava trgovine ljudima govorili smo o Strategiji prevencije i subijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava. Tom prilikom je predstavljen i Tim za prevenciju i suzbijanje trgovine ljudima koji deluje na lokalu i čine ga članice/ovi relavantnih institucija u Nišu.
Pored toga govorilo se o podacima Centra za zaštitu žrtve trgovine ljudima tokom 2017. je identifikanovano 43 žrtava trgovine ljudima. Većinu žrtvi i dalje čine žene koje su seksualno eskplotisane i to državljanke naše zemlje i uglavnom se trgovina ljudima dogodila u okvirima države.
Do sudova dolazi mali broj slučajeva, ali postoji nada da će sa novom Stragetigojom i intergisanijiem odgovoru države ovaj broj u narednom periodu povećati.

Zahvaljujemo se Niškoj televiziji i dopisništvu televizije Vojodina što su medijski ispratili ovaj događaj. Konferencija “Oblici trgovine ljudima u BiH, Makedoniji i Srbiji” u okviru projekta “Aktivne u borbi za bolji život i sigurniji položaj devojaka u društvu” finasijski su podržale fondacije OAK i Trag.

27feb-2

27feb1

Fotografisala: Emilija Miljković

 

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.