Konferencija pod nazivom “Efekti primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izazovi u radu relevantnih institucija i organizacija” održana je 26. marta 2019. u organizaciji Centra za devojke.

Na otvaranju četvrte konferencije o nasilju, izvršna koorinatorka Centra za devojke, Tatjana Nikolić, u uvodnoj reči istakla je kako da jako važno da se upravo iz ove sale čuju činjenice o nasilju nad ženama, a ne da se seju predrasude, da je bitno da o ovoj temi pričaju ljudi koji se na posvećen i ozbiljan način bave ovom temom a ne oni koji smatraju da je aktuelna.

U prvom delu konferencije govorile su: Dragana Petrić – fondacija Lara (Bijeljina), Slagjana Josivoska – Ženski forum (Tetovo), Svetlana Šarić – SOS za žene i decu žrtve nasilja (Vlasotince), Ljiljana Nešić – Žene za mir (Leskovac), a moderirala je Silvija Mihajlović. Nevladine orgnizacije su govorile o svom dugogodišnjem iskustvu u radu sa žrtvama nasilja, značaju saradnje sa institucijama, zakonima i načinima reagovanja na nasilje.

U drugom delu su govorile/i predstavnice/ci institucija: Igor Milosavljević – Pravni centar (Niš), Nikola Marković - Centar za socijalni rad (Niš), Lucija Mitić – Dom zdravlja (Niš), Dragana Žikić – Odeljenje kriminalističke policije u Nišu, Jelena Tomković – Uprava kriminalističke policije u Beogradu, Milena Vukajlović – Osnovno javno tužilaštvo, Tatjana Stevanović – Više javno tužilaštvo i Ivana Milovanović – Osnovni sud. Ovim delom je moderirala Tatjana Nikolić. Predstavnice i predstavnici institucija su govorili koji su efekti Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, ali i o nedostacima, problemima sa kojima se susreću i načinima na koje bi mogli da se prevaziđu.

collage

Zaključak i preporuke konferencije su da je potrebno ukuljučiti žene koje su preživele nasilje u sastanke radi izrade individualnog plana, ali i veće uključivanje nevladinih organizacija.
Kao prednosti ovog zakona istaknuta je veća efikasnost, brzo delovanje, hitnost u postupanju, veća i bolja saradnja između institucija. Po iskustvu i podacima najčešće prijavljivano nasilje je fizičko, a najređe seksualno nasilje. Istaknuto je da je zakonska obaveza svakog od nas da reaguje i prijavi nasilje.

Tekst o ratnom silovanju “Moje mokro selo” iz Vagininih monologa čitala je Marta Stanojević, članica feminističko-aktivističkog pozorišta Centra za devojke i na ovaj način ih još bliže povezala sa temom.
Konferenciji je prisustvovalo više od 70. ljudi i to predstavnice/ci osnovnog i višeg javnog tužilaštva, osnovnog i višeg suda, Doma zdravlja, osnovnog suda, Pravnosudne akademije, Centra za socijalni rad, policijske uprave Niš i uprave kriminalističke policije u Beogradu, Filozofskom i Pravnom fakultu, predstavnice tima za prevenciju nasilja iz OŠ Kole Rašić, Ivan Goran Kovačević, Gimnazije Stevan Sremac, Ugostiteljsko-turističke škole, Škole mode i lepote.

Konfereciju su pratile Niška i Kopernikus televizija.

Konferencija je organizovana u okviru projekta “Aktivne u borbi za sigurniji i bezbedniji život devojčica, devojaka i žena” koji finansijski podržavaju OAK/Trag fondacije.

Fotografisala je Emilija Miljković Ivković.

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.