Maja 2019. održana je regionalna konferencija o problemu trgovine ljudima: Mogućnost efikasnije borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji i regionu na kome su izneti zaključci preporuke koje su nastale na okruglom stolu sa relevantim predstavnicima/cama u borbi protiv trgovine ljudima iz 9 gradova.

Na konferenciji održanoj u Nišu su govorile/li: Sabina Talović – Otvoreni centar Bona fide, Mirsada Bajramović – Zemlja djece u BiH, Miloš Đorđević -MUP Niš, Milica Stanković – Apelacioni sud, Tatjana Stevanović – Više javno tuzilaštvo; Zdravka Gigov – dom Duško Radović; Aleksandra Ljubojević – Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima; Sanja Sretić - Centar za socijalni rad, prof. dr Milan Žarković.

Posebno su značajna iskustva koje je sa nama podelila Mirsada Bajramović koja je govorila je o iskustvu organizacije Zemlja djece iz Tuzle, u vezi sa decom koja prose i rade na ulici i koja su bila žrtve trgovine ljudima. Takođe je govorila o radu dnevnog centra i njegovom značaju za smanjenje i iskorenjavanje trgovine decom. Sa nama je podelila model izaska dece iz lanca trgovine, koji oni koriste uspešno već dugi niz godina. Ova organizacija razvila je indikatore za prepoznavanje dece koji su žrtve trgovine ljudima.

03062019-2
Pored Mirsade, o početcima govorila je i predstavnica Doma Duško Radović, Zravka Gigov je govorila o prvim prepoznatim i prijavljenim žrtvama trgovine.Takođe je govorila o saradnji sa institucijama, načinima na koje su se dovijali kako da zaštite potencijalne žrtve sa jedne strane, a sa druge pokušajim izvlačenjima iz lanca trgoviine, u vremenu kad zakon o sprečavanju trgovine ljudima bio tek u začetku,

Napredak u borbi postoji ali je još uvek daleko od zadovoljavajućeg. Iako na godišnjem nivou bude preko 100 osoba prijava za identikiaciju, ali broj identifikovanih žrtvi trgovine ljudima je mnogo manji. Žrtve trgovine su i dalje najčešće žene/devojke i deca.

Preporuke konferencije kako bi se trgovina ljudima smanjila su: konstantne medijske kapmanje koje će edukovati javnost šta je sve trgovina ljudima, koji su njeni oblici i kako je mogu prepoznati, ali i da prijave ukoliko posumnjaju da je neko upao u lanac trgovine ljudima.

Zahvaljujemo se Kopernikus televiziji što je izveštavala i svima koji/e su bili/e učesnici/e konferencije.
Konferencija je realizovana u okviru projekta “Aktivne u borbi za sigurniji i bezbedniji život devojčica, devojaka i žena” koji finansijski podržavaju OAK/Trag fondacije.

03062019-1

Photo credit: Emilija Miljković

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.