Krajem 2019 godine u Nišu u zgradi Privredne komore organizoavana je konferencija “ Prevencija i sprečavanje nasilja nad ženama i trgvine ljudima”. Na konferenciji je prisustvovalo preko 50 ljudi.

Konferencija se sastojala od dva dela. U prvom smo govorile/i o problemu nasilja. Na tu temu govorilo je 9 osoba ( 8 žena i 1 muškarac). Govornice i govornici su bili: Anđela Čeh - NVO Equal, Snežana Jakovljević - NVO Peščanik, Verica Timosieska -Ženski forum - Tetovo, Igor Milosavljević - Pravni centar, Jasmina Puhača - načelnica odeljenja za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici ( BG), Dragana Žikić, policijska inspektorka PU Niš, Ivana MIlovanović - Osnovni sud, Milena Vukajlović- Osnovno javno tužilaštvo, Lucija Mitić - Dom zdravlja.

Nakon nevladinih organizacija, kroz tekst “Nemoj”, spisateljice Iv Ensler koji izvela je Milica Živić, dočarale smo prsutnima samo deo svakodnevnih izazova i problema i organičenjasa kojima se susreću devojke i žene u današnjem svetu.

Kao veoma važni faktori u prevenciji i sprečavanju nasilja tokom konferencije izdvojili su se:

  • kada govorimo o LGBTI osobama to je saradnja sa institucijama, ali i da bi odgovor institucija mora da bude jasniji i direktniji
  • da je potrebno da delegira nadležnost NVO koje su se dokazale u svom radu kako bi unapredile život svojih gradjaki/na, a posebno žena kao posebno osetljive kategorije;
  • potrebno staviti akcenat na preventivu kako bi se što manje žena našlo u situaciji nasilja.
  • porodično nasilje nije privatna svar, ali da nikako ne sme zavisiti od volje žrtve, tako da država je u obavezi da nađe druge dokaze, preduzimati druge mere kojima će dokazivati da je izvršeno nasilje, a ne da očekuje to samo od žrtve. ;
  • Da je potrebna stalna edukacija kako zaposlenih u institucijama tako i građanki/na kako da prepoznaju nasilje;
  • i potrebno je da se više bavimo prevencijom nasilja, a ne njegovim posledicama jer je to put ka smanjenju nasilja.

27122019

Drugi deo konferencije otvoria je Matra Stanojević izvođenjem teksta “Vodič za preživljavanje” kojim je najvila temu trgovine ljudima.
O problemu trgovine ljudima govorilo je 5 žena i 3 muškarca. Govornice/ci su bile/li: Hristina Piskulidis - NVO Astra, Milan Aleksić - NVO Atina, Tatjana Nikolić - NVO Centar za devojke, Jelena Cakić - advoktica, Mitar Đurašković - Nacionalni koordinator ua borbu protiv trgovine ljudima, Dejan MIlosavljević - policijski inspektor PU Niš, Tatjana Stevanović - Više javno tužilaštvo, Ružica Kocić - Centar za socijalni rad
Preporuke i zaklkjučci sa ovog dela konferencije su:

  • potrebno je sagledavati trgovinu ljudima kao rodno pitanje, jer preko 80% žrtvi su žene i devojke/devojčice
  • potrebno još raditi na međusektorskoj saradnji
  • najbitnije da se u borbu protiv trgovine ljudima uključe što što više različitih aktera na lokalnom nivou.
  • potreno raditi još na senziblizaciji i svih relevantnih institcija jer je blaga kaznena politika

Zahvaljujemo se OŠ Sveti Sava, Radoje Domanović i Brako MIljković, srednjim školama: Prehrambeno-hemiskoj, Mija Stanimirović, Gimnaziji Bora Stanković i 9.maj, kao i fakultetima Filozofskom i Laza Vrkatić koji su pokazli zainteresivanost i prisustvovali. Posebno se zahvaljujemo RTV koja je izveštavala sa konferencije.

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.