Najmanje 15 žena je ubijeno u partnerskom i porodičnom nasilju u Srbiji od početka godine. Zahtevamo da femicid bude prepoznat kao specifično krivično delo, poruka je feministkinja Centra za devojke.


FEMICID je ubistvo žene samo zato što je žena, a koje vrše muškarci. To je najekstremniji oblik rodno zasnovanog nasilja prema ženama. Povezano je sa diskriminacijom žena, nejednakom raspodelom moći između muškaraca i žena, i predrasudama.

Zaustavimo pandemiju nasilja nad ženama/devojkama!

PREPOZNAJ NASILJE I REAGUJ!!!

zaustavimonasilje

 

zaustavimonasilje-3

 

Fotografisala: Marija Virijević

#NijednaŽenaManjeNijednaMrtvaViše 

#StopFemicidu

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.