U okviru instruktaže za rad na SOS telefonu 2013/2014. u Centru za devojke održana su brojna predavanja. SOS Centrić  Niš je počeo sa radom 25. februara 2014. Aktivistkinje Centra za devojke bile su u prilici da čuju sledeća predavanja:

instruktaza2013Feministički principi u rad, Prepreke i očekivanja od instruktaže i rada na SOS telefonu, Upoznavanje sa temom nasilja i pravila grupnog rada, Nasilje u porodici - razumevanje nasilja; Stav i cilj konsultacija; Tehnika vođenja razgovora; Osnovi zakonske podrške i međusektorske saradnje i Razmena iskustva konsultantkinja - role play. Predavanja je držala Ana Saćipović iz Udruženja Romkinja Osvit, Niš.

Prevencija nasilja nad devojkama/ženama, a takođe je bila i projekcija filma i razgovor posle projekcije filma Dajem ti svoje oči; Faze razgovora i pravilima rada na SOS telefonu. Predavanje i razgovor posle filma je držala Tatjana Nikolić, Centar za devojke, Niš, kao i tri simulacije SOS poziva.

Nasilje u partnerskim vezama i Točak: moć i kontrola. Predavanja je držala Dušica Popadić iz Incest Trauma Centra, Beograd.

Rod i pol i Stereotipi i diskriminacija. Predavanja su držale Meliha Sendić Pravna pomoć ženama, Zenica i Duška Andrić Infoteka, Zenica.

Prepoznavanje emocija u radu sa devojkama/ženama na SOS telefonu i Preuzimanje odgovornosti za sopstvena osećanja i postavljanje granica u radu na SOS telefonu. Predavanja je držala Tijana Popivoda.

Trgovina ljudima i Rad na SOS telefonu za žrtve trgovine ljudima. Predavanje/radionicu je držala Olivera Otašević  Astra, Beograd.

Seksualno nasilje nad devojkama i ženama i Pregovaranje u adolescentskim vezama. Predavanja je držala Ljiljana Bogavac Incest Trauma Centar, Beograd.

Žene u medijima i Upotreba rodno senzitivnog jezika. Predavanja je držala Tatjana Obradović Tošić.

 

 

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.