Preko 5000 ljudi videlo je performans "Žensko groblje", koji smo izvele u Obrenovićevoj ulici u Nišu, povodom još dva femicida koja su se desila u razmaku od samo osam dana.

Sugrađankama su podeljeni i različiti informativni pamfleti koji govore o femicidu, sadrže točak nasilja i pružaju informacije o brojevima SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja.

U toku ove godine u Srbiji je ubijeno 27 devojčica, devojaka i žena, od strane njihovih očeva, muževa, partnera, braće, unuka, devera, a najmlađa žrtva femicida imala je samo 2 godine.

U Srbiji svakih 10 dana jedna žena bude ubijena.

FEMICID je ubistvo žene samo zato što je žena. Povezano je sa diskriminacijom žena, nejednakom raspodelom moći između muškaraca i žena, predrasudama i nasiljem nad ženama.

Zaustavimo pandemiju nasilja nad devojčicama/devojkama/ženama! PREPOZNAJ NASILJE I REAGUJ!

Izvođenje performansa podržao Global Fund for Women.

DSC 0008

DSC 0039

DSC 0043

DSC 0050

DSC 0066

DSC 0072

DSC 0125

Fotografisala: Marija Virijević

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.