U deset niških srednjih škola, u kojima je tim od sedam mladih izveo edukativne teatre pred svojim vršnjacima/kinjama, održana su i interaktivna predavanja o trgovini ljudima za 125 nastavnika/ca.

Nastavnici/e su imali priliku da se upoznaju sa rezultatima projekta i tome šta su njihovi učenici/e naučili kroz teatre, ali i da sami steknu potrebna znanja o trgovini ljudima, tome kako da je prepoznaju, kome da prijave, kao i kako da zaštite sebe i učenike.

Na predavanjima su nastavnici/e najpre gledali snimak edukativnog teatra, a nakon toga prisustvovali i prezentaciji sa korisnim informacijama o trgovini ljudima i načinima prevencije i zaštite. Svakoj grupi nastavnika podeljeni su i papiri sa smernicama i indikatorima za lakše prepoznavanje rizika od trgovine ljudima među učenicima/cama.

Mnogi nastavnici/e bili su veoma zainteresovani za temu. Jedan nastavnik izrazio je želju za saradnjom na polju suzbijanja prinudnog prosjačenja u Nišu, a nekoliko nastavnika i nastavnica tražilo je i video materijale, kako bi ih pokazali učenicima koji nisu imali priliku da prisustvuju teatrima, kao i svojim kolegama.

Sastanci su sprovedeni u okviru projekta “Zaštititi mlade u Nišu od trgovine ljudima”, podržanog od strane Američke ambasade u Beogradu.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.