30. jul - Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima proglašen je 18.12. 2013. od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u okviru rezolucije "Poboljšanje kordinacije napora protiv trgovine ljudima". Milioni ljudi u svetu su trenutno žrtve ovog specifičnog oblika nasilja. Trgovina ljudima je teško krivično delo i ozbiljan društveni problem, jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava - pravo na život, pravo na izbor, pravo na slobodu kretanja.

trafiking

Kada neku osobu prodaju ili kupuju, sa ciljem da je iskoriste, tako što je primoravaju na seksualne odnose, prošnju, rad u kući, krađu ili brak, govorimo o trgovini ljudima.

Važno je znati da ljudi ne dospevaju u ovakvu situaciju zato što su glupi, lakomisleni ili naivni, već zato što ih je neko prevario i zloupotrebio njihovo poverenje i pretvorio ih u svoje žrtve.

Najčešći oblici trgovine ljudima su:

 • Seksualna eksploatacija
 • Radna eksploatacija
 • Prinudni brak
 • Prosjačenje
 • Prinuda na vršenje krivičnih dela
 • Trgovina organima

U Srbiji je, od 2000. do 2013. godine, prema zvaničnim podacima, identifikovano 739 žrtava trgovine ljudima.

U Srbiji je u 2013. identifikovano 92 žrtva od kojih su 88 bile državljanke Srbije ,a u prvih šest meseci 2014. godine 86 žrtava od kojih je 75 žrtava radne eksploatacije.

Za 11 godina, koliko postoji krivično delo trgovine ljudima u našem zakonodavstvu, samo je jedna žrtva dobila naknadu štete. U 2013. osuđeno je 47 osoba, a najveći deo slučajeva se prekvalifikuje u drugo krivično delo.

Zvanične statistike ne ukazuju na prave dimenzije problema. Prosećan broj identifikovanih žrtava po godini je oko 100, što je tek 10 odsto realnog broja žrtava.

Jedan od načina da se informišete o trgovini ljudima i o tome kako da se zaštitte, da proverite ugovore i oglase za ponuđeni posao ili šlolovanje, da prijavite saznanja o trgovini ljudima, možete na sledeće telefone:

 • Sos Astra telefon 011 785 0000
 • Centar za zaštitu trgovine ljudima 063 610 590
 • Evropski broj za nestalu decu 116 000

NE ZABORAVITE da se informišete pre nego što krenete na put:

 • Informišite se u ambasadi zemlje u koju treba da idete o procedurama i dokumentaciji koja vam je potrebna
 • Proverite da li je agencija preko koje idete legalna
 • Nabavite kontakte naše ambasade ili konzulata , kao i nevladinih organizacija u zemlji u koju putujete
 • Ne prihvatajte usmene dogovore, a potpišite ugovor koji razumete
 • Ostavite fotokopiju svih dokumenata i svoju najnoviju fotografiju roditeljima, prijateljima, osobi od poverenja pre nego što otputujete
 • Pasoš nemojte davati nikome sem službenim licima, a dobro je imati sakrivenu fotokopiju istog

Informisanost je najbolja prevencija!

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.