Dvanaestog decembara 2014. godine u Media centar Niš, održana preskonferencija povodom prezentacije rezultata istraživanja sprovedenog na teritoriji grada Niša o rodnoj proceni bezbednosti.

O rezultatima istraživanja govorile su: 

  • Dragana Stojanović-Krstić, predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti SG Niša
  • Tatjana Nikolić iz Centra za devojke
  • Ana Nikolić, predstavnica gradske opštine Medijana

Više o samom istraživanju možete naći i produžetku teksta.

analiza

Analiza rodne procene bezbednosti na području Grada Niša

Istraživanje je sprovedeno tokom novembra i decembra 2014. godine na uzorku od 741 ispitanica. Od toga je 175 ispitanica uzrasta od 15 do 18 godina, 134 ispitanice pripadaju kategoriji od 19 do 30 god, 123 ispitanice su uzrasta od 31 do 39 god., 161 ispitanica je u grupi 40 do 49 god. i 148 naših sugrađanki starije je od 50 godina. Od ukupnog broja žena koje su učestvovale u istraživanju, najviše je zaposlenih, 44,93 odsto, učenica je 23, 34 %, nezaposlenih 17,41 %, studentkinja 7,01 % i penzionerki 6,21 %. Najviše ispitanih žena živi na području grada, 510, sa sela je 135, a u prigradskim naseljima živi 86 naših ispitanica.

Čak 37,78 % ispitanica odgovorilo je da se oseća sigurno a 8,23 % reklo je da se ne oseća bezbedno. Ispitanice se najnebezbednije osećaju na javnom mestu uveče i noću, ali i u saobraćaju tokom celog dana, a posebno uveče i noću. Ispitanice svih uzrasta se najnebezbednije osećaju na javnom mestu noću, osim naših sugrađanki, starijih od 50 godina, koje su najnebezbednije na javnom mestu uveče.

Izloženost nasilju prema vrsti i učestalosti najviše žena prepoznalo je kao verbalno nasilje, 336 odgovora, 327 odgovora odnosi se na uznemiravanje, 172 odgovora na krađu. Pocentualni udeo prema vrsti nasilja izgleda ovako: uznemiravanje 35,89%, verbalno nasilje 33,84%, krađa 17,63%, fizičko nasilje 9,75% i seksualno nasilje 2,86%. Podaci govore o neprepoznavanju seksualnog nasilja kao nasilja, kao i očiglednom prisustvu osećanja stida i krivice nametnute zbog stava okoline, zbog čega je seksualno nasilje i dalje tabu tema.
Lokacije na kojima se naše sugrađanke osećaju najmanje bezbedno danju su: ulice, saobraćaj, radna mesta, javna mesta, pre svega parkovi Tvrđava i Čair.

Noću se nebezbedno osećaju na javnim mestima, u parkovima i ulicama. Kao razloge navode učestalo prisustvo narkomana, alkoholičara, beskućnika i prosjaka, nedovoljno uličnog osvetljenja kao i nepostojanje osvetljenja ispred i u ulazima zgrada, ali i zbog prisustva nasilja i kriminala. Zbog straha za svoju bezbednost aktivnosti je ograničilo 31% ispitanica. Od ponuđenih razloga za ugroženost svoje bezbednosti, 33 % žena navelo je narkomaniju i alkoholizam, društveni stav prema ženama 16,68 % i nivo prihoda 15,87 %. U slučaju lične ugroženosti, naše sugrađanke bi se za pomoć obratile policiji u 60 %, prijateljima, pa tek porodici i Centru za socijalni rad.

Na pitanje šta je potrebno uraditi da bi se povećao nivo bezbednosti u gradu, 45% odgovora građanki usmereno je na povećanje broja policajaca u gradu, poboljšanje osvetljenja u javnom prostoru i postavljanje sigurnosnih kamera. Ispitanice predlažu i učestalije kontrole saobraćajne policije, pooštravanje kaznene politike i povećanje efikasnosti sudstva. Manji broj sugrađanki smatra da je potrebno raditi na podizanju stepena tolerancije u društvu, uvođenju edukacije u školama i drugih edukativnih radionica, ali i uticati na medije da, kroz svoj program, preventivno deluju na građane i građanke.
Ovo istraživanje jedinstveno je u Srbiji. Niš je jedini grad koji ga ima, a cilj je da se svi ovi pokazatelji iskoriste u izradi strateških dokumenata, kao što je Strategija za poboljšanje položaja žena i Strategija bezbednosti koja do sada nije prepoznavala potrebe žena. Takođe, dobili smo konkretne lokacije na kojima se žene osećaju nebezbedno i pokušaćemo da, zajedno sa policijom, kroz upoređivanje podataka, utrdimo kako je moguće povećati sigurnost na ovim lokacijama. Takođe, pokrenućemo inicijative da se u pojedinim delovima grada poboljša osvetljenje, da se pojačaju patrole policije, saobraćajne policije ili postave ležeći policajci, kao i kamere na najfrekventnijim raskrsnicama. Istraživanje je plod zajedničkog rada predstavnika/ca SG, gradskih institucija i opština i organizacija civilnog sektora koje se bave poboljšanjem položaja žena u društvu.

PDF prezentacije sa rezultatima analize možete preuzeti ovde.

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.