Zajedno sa našim saborkinjama iz Leskovaca, Dimitrovgrada, Vlasotinca i Užica, Centar za devojke je 25. septembra učestvovao u svetskoj kampanji Rise for/with Women of Afghanistan. Svaka organizacija je u svom gradu održala uličnu akciju.

Na Međunarodni dan borbe protiv seksualne eksploatacije i trgovine ženama i decom − 23. septembar - u Školi za tekstil i dizajn u Leskovcu izvele smo performans Prepoznaj trgovinu ljudima i prijavi je!

#PrepoznajTrgovinuLjudimaIPrijavi

Tri edukativne radionica o prevenciji trgovine ljudima, održane u septembru u Školi za tekstil i dizajn, Leskovac. Radionicu vodila: Danica S.

Na Međunarodni dan borbe protiv seksualne eksploatacije i trgovine ženama i decom − 23. septembar – organizovale smo okrugli sto o situaciji trgovine ljudima u Leskovcu.

Na okruglom stolu o situaciji trgovine ljudima u Nišu i okolini, a u okviru projekta AT Mreže Samo zajedno možemo sprečiti trgovinu ljudima, razgovaralo se o prevenciji, otkrivanju i represiji, kao i zajedničkom delovanju svih relevantnih faktora, institucija i ocd, koje se bave problemom trgovine ljudima.

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.