Konvencija Veća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u podoci, poznatija kao "Istanbulska konvencija", kojom se 14 evropskih država obavezalo na preduzimanje konkretnih koraka u borbi protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja, silovanja, uhođenja, porodičnog nasilja, prisilnih brakova i genitalnog sakaćenja žena, je stupila na snagu 01. avgusta 2014.

30. jul - Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima proglašen je 18.12. 2013. od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u okviru rezolucije "Poboljšanje kordinacije napora protiv trgovine ljudima". Milioni ljudi u svetu su trenutno žrtve ovog specifičnog oblika nasilja. Trgovina ljudima je teško krivično delo i ozbiljan društveni problem, jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava - pravo na život, pravo na izbor, pravo na slobodu kretanja.

U periodu od 3-6. jula 2014. u Nišu u realizaciji Centra za devojke je održan prvi ArtFemine festival. Festival ArtFemine je nastao na tekovinama FemiNiš festivala, koji su u periodu od 2010. do 2013. godine organizovale i sprovodile Centar za devojke i Ženski prostor.

Ovaj blog nastao je kao produkt rada učesnica prvog izdanja feminističkog festivala ArtFemine, a u okviru radionice NOVI MEDIJI U AKCIJI, koju je vodila Leila Šeper. Ovogodišnja tema, žene i mediji privukla je brojne inspirativne osobe iz regije koje žive feminizam.

ArtFemine - Festival feminističkog aktivizma i umetnosti u organizaciji Centra za devojke će se održati od 3-6. jula 2014. Festival ArtFemine je nastao na tekovinama FemiNiš festivala, koji su u periodu od 2010. do 2013. godine organizovale i sprovodile Centar za devojke i Ženski prostor.

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.