Centar za devojke je u oktobru mesecu, povodom obeležavanja "Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima," organizovao više aktivnosti:

Povodom Međunarodnog dana devojaka, aktivistkinje Centra za devojke su 11. oktobra organizovale akciju stajanja i držanja transparenata ispred Kalče, između Telenor poslovnice i ulaza u Kazandžijsko sokače.

Aktivistkinje "Centra za devojke" 15. septembra su organizovale prvu i nizu akcija "Pravo žena na legalan abortus", koja se odigrala kod česme Stevana Sremca, na ulazu u Kazandžijsko sokače. 

Konvencija Veća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u podoci, poznatija kao "Istanbulska konvencija", kojom se 14 evropskih država obavezalo na preduzimanje konkretnih koraka u borbi protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja, silovanja, uhođenja, porodičnog nasilja, prisilnih brakova i genitalnog sakaćenja žena, je stupila na snagu 01. avgusta 2014.

30. jul - Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima proglašen je 18.12. 2013. od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u okviru rezolucije "Poboljšanje kordinacije napora protiv trgovine ljudima". Milioni ljudi u svetu su trenutno žrtve ovog specifičnog oblika nasilja. Trgovina ljudima je teško krivično delo i ozbiljan društveni problem, jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava - pravo na život, pravo na izbor, pravo na slobodu kretanja.

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.