Sedimo u krug,  kažem im zbog čega sedimo tako i predstavim sebe i  “Centar za devojke” ukoliko nisu imale  prethodnih dana radionice sa nekom od nas. Potom se dogovorimo oko pravila rada u toku radionice, a onda ih zamolim da se predstave I kažu mi jedan “ženski” i jedan “muški” posao.
Onda ustanemo sve i ja im čitam izjave tj. izjavne rečenice,  a one u ukoliko se slažu stanu sa leve strane, a ako se ne slažu sa desne strane. Barometar sadrži rečenice o tzv. Muškim i ženskim poslovima, o zaradi na tim poslovim, o tome ko koliko radi, a koliko je plaćen/a… Razgovaramo o tome koja I zbog čega ima održeni stav i radimo na taj način na predrasudama koje imaju.

Potom radimo igricu  “jedan dan” gde one govore kako izgleda jedan uobičajen dan ženske, a nakon toga muške osobe, a ja za to vreme zapisujem. Onda razgovaramo o sličnostima I razlikama u poslovima, zaradama, vremenu koji osobe provode u radu.

Tada razgovaramo o tome ko sve može vršiti ekonomsko nasilje, nad kim se ono vrši I koji su načini na koje se ono vrši, kao i ko sve moze biti žrtva tog nasija.
Na kraju razgovaramo o tome na koje načine one mogu sprečiti da postanu žrtve ekonomskog nasilja. Govorimo koliki uticaj  ima obrazovanje, imati svoj posao, novac i koliko je bitno biti i ekonomski nezavisna.

Cilj radionice: Povećavanje znanja I svesnosti o ovom vidu nasilja, načinima na koje se vrši, kako se mogu zaštiti  radi prevencije i/ ili izlaska iz situacije nasilja.

Evaluacije:

  1. Naučila sam da niko n e treba da nam brani šta ćemo da radimo.
  2. Dopalo mi se novo saznanje. Naučila sam da sama treba da raspolažemu u svom životu.

SOS telefon

sos

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.