Nakon što smo postavile stolice u krug i sele, ja predstavila sebe, a one sebe, počela je radionica koja ima za cilj da razjasni pojam silovanja, predrasude i sve činjenice koje idu uz njega, kako bi prepoznale situaciju i znale šta sve mogu da urade u samoodbrani takođe i da im poveća samoopouzdanje kako bi bile uspešnije ako se ikad nađu u takvoj situaciji.

Radionica je tekla spontano sa svakim mojim novim pitanjem ili njihovim komentarom.

Probale smo da nabrojimo sve vrste seksualnog nasilja koje znamo. Ono čega se one nisu setile ja sam dodala. Pričale smo o seksualnom uznemiravanju i ucenjivanju navodeći neke sopstvene primere, a pomenule smo i incest, seksualnu trgovinu ženama, seksualno zlostavljanje i naravno silovanje. Sta je silovanje? Da li muž može da siluje ženu? Od kada to naš zakon priznaje silovanje. Šta treba raditi i ko-me se obratiti u slučaju silovanja. Pričale smo o tome ko su silovatelji i gde se silovanje najčešće dešava i time razjasnile gde se ne treba plašiti silovanja i od koga, a od koga treba biti na oprezu. Dakle ko su najčešći silovatelji: nama poznati ljudi (momak, bivški, njegovi drugovi, naš drug, tatin prijatelj...), ne manijaci i narkomani, i gde se silovanje najčešće dešava: u zatvorenim prostorima: kuća, stan, žurka, di-skoteka, lift, auto, a ne mračne ulice, parkovi, nedovršene kuće, mostovi. Razgovarale smo i o tome za-što je bitno znati ove činjenice.

Iza toga smo prešle na zadatu situaciju u kojoj se nalazimo a ona je: kod druga smo, pozvao nas je da bi gledali film, on se čudno ponaša, zaključao je vrata, stavio ključ u dzep... šta sve možemo, kojim redo-sledom, i čime, koga zvati, šta raditi kako bi se iz situacije u kojoj se osećamo loše i ugroženo izbavile. Bilo je raznih ideja, neke sam ja dodala. Telefoniranje, kome, upotreba lozinke, kuhinja, WC sa svojim prednostima... od foliranja i pokušaja da “na finjaka” izađemo iz stana, preko raznih poziva u pomoc do konkretnih samoodbrana. Pokazivala sam im neke tehnike samoodbrane, stav, distanca, hvat za ruke, hvat s leđa... i demonstrirale smo par varijanti u stanu i kolima.

Poslednji krug je bio šta bi svaka od njih od prethodno pomenutog primenila.

Tatjana Nikolić

Cilj radionice:

Povećanje znanja (informisanje o činjenicama i predrasudama) i samopuzdanja radi prepoznavanja, prevencije ili izlaska iz situacije seksualnog nasilja (silovanja).

Naučila sam:

Šta da radim u situaciji kada mi je neprijatno, kako da se izvučem kada me neko napadne.

Sviđalo mi se:

  • Skoro sve, jedino je nedostajalo malo više priče o porodičnom nasilju.
  • To što smo imali demonstracije.
  • To što sam saznala mnoge nove pokrete i trikove za odbranu!
  • Sve, a najviše Tanja.
  • To što sam saznala neke stvari koje će mi pomoći u nekoj od nezgodnih situacija.

SOS telefon

sos

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.