Kada stignem napravim  krug u kome ćemo sedeti, upoznam ih zbog čega tako sedimo i predstavim sebe i Centar. Na početku se dogovorimo o pravilima radionice koje ćemo poštovati.

Nakon što se predstavim i kažem im na koju temu ćemo danas, zamolim ih da se i one predstave i da mi kažu svoje asocijacije na termin: „trgovina devojkama“. Odgovore zapisujem.

Potom ih zamolim da ustanu i  ukoliko se slažu sa izjavom koju pročitam stanu sa leve strane, a ukoliko se ne slažu da stanu sa desne strane.
Naizmeničn ih pitam zbog čega su stale na levu/ desnu stranu  i na taj način smo kroz razovor i diskusiju „razbijamo“ predrasude koje imaju.

Govorimo o tome ko sve može postati žtrva trgovine devojkama, koji su načini na koji one budu uvučene u lanac trgovine, ko sve može biti trgovac. Potom zajedno definišemo trgovinu devojkama.

Pitam ih da li znjau na koje načine se mogu zaštiti ,a onda im  ispričam koji su sve načini na koje se mogu zaštiti i kome se sve mogu obratiti,šta mogu uraditi ukoliko se nađu u toj situaciji.

Na kraju im podelim papiriće za evaluaciju i zamolim ih da napišu šta su naučile, šta im se dopalo i šta im se nije dopalo.
Cilj radionice:Cilj ove radionice je  edukovanje mladih devojaka o načinima vrbovanja,o tome ko sve može može biti žtrva  ili  trgovac devojkama, na koje se načine one mogu zaštiti i kome se mogu obratiti u slučaju da se nađu u takvoj situaciji.

Evaluacije:

  1. Dopalo mi se: većinom sve, jer nisam znala dosta toga. Nije mi se dopalo: Zato što smo imale malo vremena da pričamo. Naučila sam: da  ne treba da verujemo svima i da nikome ne dajemo lične dokumente i stvari.
  2. Naučila sam: sve o postupcima sa trgovinom žena( devojaka). Doplo mi se : dopala mi se tem razgovora.
  3. Naučila sam da nikad ne treba imati mnogo poverenja u ljude. Svidelo mi se način na koji smo vodili razovor.
  4. Dopalo mi se: to što postoji neko ko može da nas savetuje i ko brine i zalaže se da devojke ne ulaze u te porbleme sa trgovinom. Naučila sam:  dosta o trgovini ženama. Nije mi se dopalo: sve mi se dopalo.

SOS telefon

sos

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.