Tatjana Nikolić

Obrazovanje: studentkinja psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu;

Angažman u NVO sektoru: volonterka Sos telefona za žene i decu žrtve nasilja 1996. do 1998; koordinatorka Sos telefona za žene I decu žrtve nasilja od marta do septembra 1997; Osnivačica "Centra za devojke"; Izvršna koordinatorka “Centra za devojke” u Nišu; SOS volonterka na telefonu za devojke sa iskustvom nasilja i trgovine devojkama; voditeljica radionica na temu "Prevencija trgovine ljudima", "Žensko zdravlje I seksualnost", "Prevencija nasilja nad devojkama", "Prevencija fizičkog nasilja sa elementima samoodbrane", "Prevencija seksualnog nasilja", "Samoodbrana za devojke", "Moje iskustvo sa nasiljem"; članica organizcionog odbora FemiNiš festivala 2010 - 2013; članica organizcionog odbora ArtFemine festival od 2014; članica feminističko-aktivističkog pozorišta “Centra za devojke” od 2011; čitajući performans “Vaginini monolozi”; predstava “Dobro telo”, predstava “Čekaonica” I rediteljka predstave “Ja sam emotivno biće”. Koordintorka Anti-trafiking mreže (AT mreža) u Srbiji.

Veštine: engleski, italijanski, jezik znakova, fotografija, slikanje;

Seminari/treninzi/festivali:

 • Instrukataža za rad na SOS telefonu (Niš, novembar 1996, vodile aktivistkinje niškog SOS telefona: Natalija Žunic, Slobodanka Konstantinovic Vilic, Nevena Petrušic);
 • Trening za psihološko savetovanje (Niš, jednom nedeljno od 18. februara do 8. maja 1997, u organizaciji Otvorenog kluba, vodio Marjan Tošic koji je nakon što je diplomirao psihologiju pet godina bio na strucnom usavršavanju u Londonu pri Central School of Counselling and Therapy i još prošao Primalnu terapiju);
 • Osnivacki skup Mreže protiv muškog nasilja nad ženama ( Beograd, 18, 19 april 1997. u organizaciji SOS telefona BG, vodile Slavica Stijanovic, Lepa Mladenovic, Duda Petrovic, Violeta Krasnic, Suncica Vucaj, Ljilja Bogavac, Stanislava Otaševic)
 • Dijalog i pregovaranje - veštine suocavanja sa problemima (Niš, od 15. do 18. maja 1997, vodila grupa MOST);
 • Ženska prava i društvena tranzicija u SRJ (Beograd, 13.-15. juna 1997. u organizaciji ženskih studija, predavale dr. Andelka Milic, Nataša Smiljanic, Ivan Stevanovic, Slobodanka Konstantinovic Vilic i Nevena Petrušic, Lepojka Mitanovska, Lepa Mladenovic, dr. Marina Blagojevic, dr. Vesna Nikolic-Ristanivic, Violeta Krasnic, dr.Izabel Markus, Marija Lukic, dr. Zorica Mrševic)
 • Žene i vodenje: posvecenost u podeli moci i odgovornosti (Beograd, od 23. do 25. juna 1997, u organizaciji STAR-a, vodila Stephanie Clohesy);
 • Konstruktivna debata - veštine kompetentnog suprotstavljanja (Niš, 19. i 20. juli 1997, vodila grupa MOST);
 • IUPIP Annual Vocational Training Course on People's Diplomacy, Nonviolence and Alternative Approache to Economics (Rovereto u Italiji, od 21. septembra do 11. oktombra 1997, organizovao International University of Peoples' Institutions for Peace, vodili/le: Simona Sharoni, Chaiwat Satha-Anand, Jan Oberg);
 • Žene i liderstvo - drugi deo seminara (Niška Banja, od 21. do 23. oktobra 1997, u organizaciji STAR-a, vodila Stephanie Clohesy);
 • Prvi kurs ženskih studija u Nišu (na Filozofskom fakultetu u Nišu, od 1. maja 1998. do 1. maja 1999, u organizaciji Centra za nenasilno razrešavanje sukoba iz Niša, predavanja profesorki sa ženskih studija iz Beograda i Novog Sada, predava~ice: Branka Arsic, Svenka Savic, Zorica Mrševic, Daša Duha~ek i Sonja Prodanovic);
 • Mobilizacija izvora prihoda za nevladine grassroots organizacije (Niš, 20. maj 1998, u organizaciji STAR-a, facilitatorke: Lael Stegall, Milica Minic, Wenny Kusuma);
 • II Medunarodni skup mreže protiv muškog nasilja nad ženama (Bešici, 4.-7. jina 1998. u organizaciji SOS Podgorica)
 • Minority Course (at Hojskolen Ostersoen, Aabenraa, Denmarh, od 5. jula do 1. avgusta 1998.)
 • Evaluacija ( Palic, 25.-27. decembra 1998. u organizaciji STAR-a)
 • Žene i mediji (Beograd, od 5. do 7. februara 1999, u organizaciji STAR-a, vodile razne novinarke);
 • Feministi~ka škola (Niš, Pravni fakutet, februar 1999. u trajanju od 5 meseci a organizator je ŽIC)
 • Tribina: strategija podrške novog modela zaštite žrtava nasilja u porodici (Beograd, 6. marta 1999. od 9 do 18h, vodile Marija Lukic, dr. Vesna Nikolic Ristanovic, Branka Grupkovic, Biljana Maletin)
 • Žene, mediji i moc (Beograd, 6.- 12. marta 1999. radionice( Neda Božinovic), radio drama, tribina- vodila Marija Gaitski, projekcije ženskog filma( filmovi Anjas Varde), u organizaciji Ažina)
 • Kako se angažovati i delovati kao gradanin (Niš, 19. i 20. mart 1999, u organizaciji Odbora za gradansku inicijativu iz Niša, vodili/le: Predrag Cveticanin i drugi/e);
 • Kulturološki seminar - Better together (Rafailovici, 9. do 17. avgusta 2000. u organizaciji REC-a)
 • Osnove rada sa ženama koje su preživele seksualno nasilje (Beograd, od 29. marta do 1. aprila 2001, u organizaciji Autonomnog ženskog centra);
 • Seminar na temu Debata o ljudskim pravima i odgovornostima (Niš, 11. i 12. maj 2001, u organizaciji CeRID-a, vodile: Tatjana Pejcic i Valentina Rancic);
 • Osnove rada sa ženama koje su preživele seksualno nasilje - drugi deo (Beograd, od 28. do 30. juna 2001, u organizaciji Autonomnog ženskog centra);
 • Jesenji kurs ženskih studija (Niš, od 1. septembra 2001, vikendima, u organizaciji ženskog istraživackog centra za edukaciju i komunikaciju iz Niša, predavacice/predavaci: Svenka Savic, Marija Lukic, Vesna Nikolic-Ristanovic, Lepa Mladenovic, Nada Polovina, Andelka Milic, Mirjana Obretkovic i druge/i);
 • Unapredivanje metoda i tehnika vodenja razgovora sa ženama koje su preživele nasilje i briga o sebi (Beograd, od 27. do 30. septembra 2001, u organizaciji Autonomnog ženskog centra);
 • Gender Issues and Domestic Violence (Zrenjanin, od 20. do 22. oktobra 2001, Admira seminar, vodile: Els Ouborg i Anja Meulenbelt);
 • O ženskom Zdravlju ( Beograd, 26. novembra do 1. decembra 2001. prvi deo seminara u organizaciji Autonomnog ženskog centra, vodile ga Stanislava Otaševic, Divna Matijaševic, Lukrecija, Biljana )
 • Empowering Girls / Girls' Rights (Beograd, od 1. do 3. februara 2002, Admira trening, vodile: Els Ouborg i Teun Visser);
 • O ženskom zdravlju (Beograd, 6. do 10. februara 2002. drugi deo seminara u organizaciji Autonomnog ženskog centra)
 • Cafod trainings Estern Europ HIV/AIDS introdaction Course for CAROD’s FRY and Armenia Partners ( Beograd, 4.-5. aprila 2002.)
 • Gender Issues and Domestic Violence II (Kikinda, od 12. do 15. aprila 2002, Admira trening, vodile Anja Meulenbelt i Els Ouborg);
 • Dramske radionice (Niš, 10. i 11. maj 2002, vodile: Zorica Gudovic i Jelena Milojevic);
 • Javno zastupanje (Palic, od 24. do 26. maja 2002, u organizaciji STAR-a, vodile: Milica Minic i još neke);
 • Dramske radionice - rad na telu i glasu (Beograd, od 1. do 5. jula 2002, teatar OM iz Danske, vodile Ana Woolf i Sandra);
 • Trgovina ženama - prevencija, edukacija i pomoc žrtvama (Beograd, od 14. do 17. novembra 2002, organizovala grupa ASTRA);
 • Empowering Girls / Girls' Rights II (Beograd, od 22. do 24. novembra 2002, Admira trening, vodile: Els Ouborg i Teun Visser);
 • Gender Issues and Domestic Violence III (Kikinda, od 19. do 21. janura 2003, Admira trening, vodile: Els Ouborg i Marja Visser);
 • Empowering Girls / Girls' Rights III (Radmilovac, okolina Beograda, od 8. do 11. maja 2003, Admira trening, vodile: Teun Visser i Els Ouborg);
 • Konferencija žena u crnom na temu Ulažimo u zdravstvo a ne u naoružanje (Niš, od 23. do 25. maja 2003);
 • Žensko zdravlje (Beograd, 13, 14. jun 2003. u organizaciji Autonomnog ženskog centra)
 • Trgovina ljudima - razumevanje problema (Niš, 21.22.23.24. februar 2005. u organizaciji BBS WSTrast, Eropian Centre for Broadcast Jornalism, Asrta and Rruga me Psiha Fondation)
 • Napredna obuka za profesionalce koji rade na identifikaciji i pruzanju pomoci ztrvama trgovine ljudima (Beograd, 4.5.6. mart 2005 u organizaciji OEPSa, Admira trening)
 • Žena kao nosilac promena- Uspešne zene u borbi protiv teskog polozaja zena (Beograd 30.sep 2005. u organizaciji BORAM)
 • Strateško planiranje (Beograd, 13.-15. april 2006. u osrdanizaciji ASTRE)
 • Intervencija u krizi i psihosocijalna pomoc zrtvama trgov ine ljudima ( Novi Sad, 29.-31. mart 2007. trening za clanice astra mreze podrzao CARE)
 • Ocuvanje mentalnog zdravlja pomagacica/ca koji rade sa žrtvama trgovine ljudima (Vranje, 25.-27. januar 2008. trening za clanice astra mreze podrzan od CARE)
 • Romsko dete i skola (u okviru projekta Podrska procesu readmisije kroz odrzivu reintegraciju iz Zapadne Evrope u Srbiju), Niška banja, mart 2008. organizovala Protecta iz Niša uz pomoc Grupe 484 iz Beograda
 • Ljudi u readmisiji (Niš, mart 2008, organizovala Protecta iz Niša uz pomoc Grupe 484 iz Beograda
 • 26. juna 2010. u Beogradu Sastanak Astra mreže, predstavljanje mrežnog projekta ,,Izveštaj iz senke,, Prisustvocala i uzela ucešce radeci 4 intervijua sa predstavnikom Mup-a i Czsr o podacima za trgovinu ljudima u 2010.
 • Prvi Feminiš festival (29. 31. 10.2010.u Nišu)
 • 19. 20. Novembra 2010. sastanak Astra mreže u Beogradu, Tatjana predstavila uradene intervjue sa Dušanom Klikovcem i Violetom Blagojevic.
 • 7. 8. maj 2011. Internacionalna konferencija o prostituciji i trafikingu u Kopenhagenu.
 • 17. maja 2011.u Beogradu EU TACSO,, Kako pristupiti fondovima EU,, trening vodio B. Endre, u organizaciji Kvina til Kvine
 • 18. do 21. maja 2011.u Becicima regionalni sastnak grupa koje finansiraju Kvine iz Srbije i Crne gore
 • 14. do 17. Jula 2011. Letnja feministika škola u na Kopaoniku u organizaciji Ženskog prostora, prisustvovala svim predavanjima i radionicama i vodila 15. Panel: ,,Feministicki pristup nasilju,, i dve radionice: ,, Samoodbrana za žene"
 • Strateško planiranje, prvi trening u okviru podiznja kapaciteta organizacije, u organizciji “Centra za devojke.” Facilitatorka treninga je bila Sanja Nikolin (Niš, 15, 19. i 20. avgust 2011);
 • Feministički festival Pitchwise (Sarajevo, BiH, 8-11. Septembra 2011)
 • Drugi Feminiš festival (21.-25. 9. 2011 u Nišu)
 • Trening za trenerice integrisane bezbednosti (prvi deo), u organizciji Kvinna till Kvinna (Kopaonik, 7-9. oktobra 2011);
 • Trening o ženskim sudovima feminističkom pristupu pravdi, u organizaciji Žena u crnom iz Beograda (Vrnjačka banja, 28-30. oktobar 2011)
 • Trening za trenerice integrisane bezbednosti (drugi deo), u organizciji Kvinna till Kvinna (Palić, 11-13. novembar 2011);
 • Trenig leadership organizovanod strane Kvinna till Kvinna, (Decembera 6-9. 2011. u Bečićima u Crnoj gori)
 • Trening emotivne pismenosti, drugi trening u okviru podiznja kapaciteta organizacije, u organizciji “Centra za devojke,” zajedno sa aktivistkinjama “Ženskog prostora” i “Alternativnog kulturnog centra.” Facilitatorke su bile Lepa Mlađenović i Tijana Popivoda (Niš, 17-18. i 24-25. decembra 2011);
 • II radionica IDEAL projekta ,,Učenje kroz dramski process,, u organizaciji Bazaarta (20.do 22. Januar 2012. U Nišu)
 • III radionica IDEAL projekta ,,Učenje kroz dramski process,, u organizaciji Bazaarta (17. Do 19. fenruar 2012. U Nišu)
 • Trening „Radionica za novinare: izveštavnje o trgovini ljudima,“ u organizaciji Medija Centra Niš, Tatjana i Vesna su učestvovale na treningu, a takođe i održale radionicu za novinare (Niš, 20-21. Februar 2012);
 • Regionalna konferencija ,,Rodna ravnopravnost zena i muskaraca na lokalnom nivou,, 27.28. februara 2012. u Kraljevu.
 • Trening ,,Obuka za izradu LAP-a za rodnu ravnopravnost,, 18. do 21. Aprila 2012. u Kotoru.
 • Sastaknak za izradu LAP, 26. Aprila 2012. u Nišu.
 • Poslednji ciklus treninga Mobilne škole javnog zagovaranja u okviru ISC programa u Srbij, trening Prikupljanje sredstava ( od 25-27. juna 2012. U Nišu)
 • Sastanak za LAP (9. jul 2012.u Nišu)
 • Sastanak potpiivanja Evropskog protokola za izradu LAPa (9. avgust 2012. u Nišu)
 • Feministički festival Pitchwise (Sarajevo, BiH, 13-16. septembra 2012);
 • Treći Feminiš festival (20.-25. 9. 2012. U Nišu)
 • Sastanak mreže Kvinna till Kvinna Crna Gora i Srbija, Politička participacija i uticaj javnog zastupanja (Kovačica, 25-28. septembar 2012);
 • Trening pisanja projekata, u okviru podiznja kapaciteta organizacije, u organizciji “Centra za devojke.” Trening je vodila Tatjana Obradović Tošić, a trajao je 8 dana po 4 sata (Niš, decembar 2012/januar 2013)
 • Okrugli sto na temu „Dijalogom do zaustavljanja nasilja prema zenama i deci“ u organizaciji Udruženja Romkinja „Osvit“ (Niš, 19. mart 2013);
 • Forum “Promovisanje principa dobrog upravljanja” u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta, Beograd (Niš, 27. mart 2013);
 • Festival ženskog prijateljstva, aktivizma, umetnosti i solidarnosti u organizaciji Impuls Tutin (Tutin, 14-16. juna 2013) Trening
 • Trening za mlade aktivistkinje u organizaciji Žena za mir iz Leskovca, u okviru kojeg sam držala radionicu Prevencija nasilja nad devojkama(18. do 20. Oktobra 2013. na Tari)
 • Četvrti Feminiš festival, (20.-22. 9. 2013. U Nišu)
 • “Pozorište kao instrument za osnaživanje žena” u organizaciji Artpilis Kosova iz Prištine (Prizren, 9-12. novembra 2013)
 • Okrugli sto o Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pod nazivom Potpisujem.rs u organizaciji Udruženja Romkinja „Osvit“ (Niš, 4. novembar 2013);
 • Kurs IT pismenosti: pet radionica, u organizaciji “Centra za devojke”. Radionice je vodila Danica Stefanović (NIš, 7. i 14. jual, 4, 11. i 4. avgusta 2013);
 • Dve radionice o fotografiji – „Maštom kroz stvaran svet“ I i II, u organizaciji “Centra za devojke.” Radoionice je vodila Emilija Miljković (Niš, 3.i 10. avgusta 2013);
 • Prvi deo strateškog planiranja AT mreže (Beograd, 30-31. Oktobra/1-3. novembra 2013);
 • Feministički festival VoxFeminae (Zagreb, Hrvatska, 14-19. novembra 2013);
 • Feministički festival BeFem (Beograd, 7-8. decembar 2013);
 • Okrugli sto povodom promocije “Vodiča kroz socijalne usluge za izlazak iz kruga nasilja na srpskom, romskom i engleskom jeziku” u organizaciji Udruženja Romkinja „Osvit“ (Niš, 13. decembar 2013);
 • Instruktaža za rad na SOS telefonu za devojke sa iskustvom nasilja i trgovine devojkama, u organizaciji “Centra za devojke” (Niš, decembar 2013/januar i februar 2014);
 • Drugi deo strateškog planiranja AT mreže (Niš, 27-28. februara/1-2. marta 2014);
 • Predavanje poznate američke feministkinje Isabel Marquez, u organizaciji “Ženskog prostora” iz Niša (Niš, 13. maj 2014)
 • Treći deo strateškog planiranja AT mreže (Niš, 16-19. maja 2014);
 • Regional Female Artists festival For Human rights – FEMMES FATALES, u organizaciji “Artpolis Kosova” iz Prištine (Priština, 29-31. maja 2014);
 • Regionalna konferencije Mreže žena protiv nasilja pod nazivom "Sigurnost i bezbednost od žena za žene, u organizaciji “Autonomnog ženskog centra” iz Beograda (Niš, 6-8. juna 2014);
 • Konferencija dobre prakse u Durasu, Albanija 24-27 Jun organizovana od strane KTK. Na konferenciji sam prezentovala iskustva u organizovanju četri Feminiš festivala I prvog Artfemine festivala.
 • Prvi ArtFemine festival u organizaciji Centar za devojke (3. Do 6. Jula 2014. u Nišu)
 • Trening dramskih radionica-rad na telu i glasu, u organizaciji “Rekonstrukcije ženskog fonda” iz Beograda. Trening su vodile Ana Woolf i Vera Ribeiro (Niš, 21.-25. jula 2014);
 • Fokus grupa ,,Jačanje sistema identifikacije i zaštite žrtava trgovine ljudima'' koji partnerski sprovode Međunarodna organizacija za migracije (IOM), kancelarija u Beogradu i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, a finansiraju razvojni fond IOM i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju ( SDC) 25. Jula u Nišu
 • Festival ženskog prijateljstva u organizaciji Impuls Tutin (Tutin, 8-10. avgusta 2014)
 • Feministički festival Pitchwise (Sarajevo, BiH, 11-14. septembra 2014);
 • Regionalna konferencija “Pristup pravu na nadoknadu štete žrtvma trgovine ljudima u regionu“ (Beograd, 17 - 18. oktobra 2014);
 • Napredni program obuke o najboljim praksama u postupanju u predmetima porodičnog nasilja (Niš, 20-22. oktobra 2014)
 • Radionica samoprocene kapaciteta, u organizaciji Trag fondacije (11.mart 2015)
 • Učesnice nacionalnog istraživanja o seksualnom nasilju nad decom u Rep. Srbiji (Mart – april 2015.)
 • Trening: Prikupljanje sredstava I pisanje projakta ( osnovni nivo) u organizaciji TASCO I Građanskih inicijativa (7-9. april 2015)
 • Follow up: Primeri najbolje prakse u postupanju pravosudnih organa u organizaciji U.S. Department of Justice, U.S. Embassy Belgrade (Niš, 20. april 2015.)
 • Učesnice treninga “Moja uloga je važna” u organizaciji BAZAART-a u Nišu (18.maj -16. Jun 2015.)
 • Organizatorka Prve Feminističke likovne kolonije u Sićevu (23-29. juna 2015.)
 • ArtFemine II –Feministička akcija u organizaciji Centra za devojke (16-19. Jula)
 • Fesitival ženskog prijateljstva u Tutinu u organizaciji Implus Tutin (13-15.avgusta 2015.)
 • Sastanak AT mreže u organizaciji Astre (Niš, 9-11.septembra 2015.)
 • Učesnica i govornica na desetogodišnjici PitchWise festivala u Sarajevu (10-13. septembra 2015.)
 • Ulična akcija: “I ja hodam protiv seksualnog nasilja nad decom" u organizaciji Incest Trauma Centra (Beograd, 26.septembar 2015.)
 • Sastanak AT mreže u organizaciji (10-13. oktobar 2015.)
 • Prva međunarodna konferencija o seksualnom nasilju u organizaciji Ženske sobe ( Zagreb, Hrvatska, 23. oktobar 2015.)
 • Strateško planiranje u organizaciji Centra za devojke (Vrnjačka Banja, 26-29. oktobar 2015.)
 • VOX femine festival (8-11. novembar 2015)
 • Regionalni sastanak : Snažnije zajedno u organizaciji Trag fondacije (Beograd, 16-19. novembra 2015.)
 • Capacity buliding Centar za devojke (18-20. jaunuar 2016.)
 • Capasity building trening project management u organizaciji Centra za devojke (28-31. januar 2016.)
 • Sastanak AT mreže i opšti trening o trgovini ljudima u organizaciji AT mreže (Vrnjačka Banja, 05-07. februara 2016.)
 • Instruktaža za SOS telefon u organizaciji Centra za devojke (Niš, 5-17. februar 2016.)
 • Trening Forum teatra u organizaciji Centra za devojke (Niš, 18-25. februara 2016.)
 • SOS trening za prevenciju trgovine ljudima u organizaciji Centra za devojke (Niš, 26-29. februar 2016.)
 • Priprema projektnog predloga u skladu sa EU standardima - PCM LFA u organizaciji Trag fondacije ( Zlatibor, 29.02. – 02.03.2016.)
 • Vršnjačka edukacija na temu trgovine ljudima u organizaciji AT mreže (Niš, 11-13. mart 2016. )
 • Capacity building AT mreže, u organizaciji AT mreže ( Niš, 19-20. mart 2016.)
 • Konsultacije povodom uključivanja civilnog društva u proces izrade i praćenja primene Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir, bezbednost u Republici Srbiji (NAP 1325), u organizaciji u
 • Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji ( Nišu od 11. do 12. maja 2016. )
 • Forum za društveni aktivizam – Ženska vlada ( Niš, 13. Maj 2016.)
 • Javni konsulultativni sastanak za primenu NAP-a 1325 ( Niš, 17.maj 2016.)
 • Femart festival (Priština, 26-29. Maj 2016.)
 • Akademija ženskog liderstva, učešće na na drugom sastanku političarki i predstavnica nevladinog sektora (Beograd, 02. Jun 2016)
 • Sastanak Mreže kulturnih rodnih praksi (Beograd, 14-15.jun 2016.)
 • Trening za fandrejzing u organizaciji Trag fondacije (Petrovac, 11.-14. jul, 2016.)
 • ArtFemine III –Zemlja cura u organizaciji Centra za devojke (Niš, 15-17. jul 2016.)
 • Organizatorka II Feminističke likovne kolonije u Sićevu ( Sićevo, 24-31. Jul 2016.)
 • XI PitchWise festival – connecting 2016 u organizaciji Fondacije Cure ( Sarajevo 7-11. Septembra 2016.)
 • ArtFemine IV‒ “Ti si svoja” (Niš, 7‒9. jul 2017.)
 • Antistres radionica (Gornji Matejevac, jul 2017.)
 • Feministička likovna kolonija (Sićevo, avgust, 2017.)
 • Instruktaža za vršnjačke radioničarke (Vrnjačka Banja, avgust, 2017.)
 • Gostovanje na Super radiju u okviru projekta "Aktivno i javno protiv nasilja nad devojkama" (Nis, 12. novembar 2017.)
 • Konferencija “Za bezbedniji i sigurniji život žena i devojaka” (Niš, 6. decembar 2017.)
 • Monitoring sasatnak partnerskih organizacija na projektu "Aktivno i javmo protiv nasilja nad devojkama" (Vrnjačka Banja, 24‒26. januar 2018.)
 • Radionica “ Šta znaš o LGBTTIQ” (Niš, 21. februar 2018.)
 • Medijska konferencija o završenoj prvoj godini projekta "Aktivno i javno o nasilju nad devojkama" (Niš, 19. mart 2018.)
 • Radionica “Zdravlje devojaka” (Niš, 24. mart 2018.)
 • Trening o medijskom izveštavanju sa Tamarom Skrozzom (Vrnjačka Banja, april, 2018.)
 • Konferencija o trgovini ljudima u organizaciji mreže Ring (Sarajevo, maj 2018.)
 • FemArt festival (Priština, 25‒27. maj 2018.)
 • Trening za forum teatar (Lukovska banja, 29. jul ‒ 1. avgust, 2018.)
 • Festival ženskog prijateljstva (Tutin, 3‒5. avgust 2018.)
 • PitchWise festival (Sarajevo, 13‒16. septembar 2018.)
 • Strateško planiranje Centra za devojke (Niš, 1‒3. oktobar 2018.)
 • Marketinški trening za neprofitne organizacije (Beograd, 5. i 6. novembar 2018.)
 • Predstava „Ja sam emotivno biće“ u organizaciji Centra za socijalni rad Vranje (Vranje, 10. decembar 2018.)
 • Monitoring sastanak u okviru projekta „Aktivno i javno protiv nasilja nad devojkama“ (Vrnjačka Banja, 4.-6. februar 2019.)
 • Trening za rad sa žrtvama trgovine ljudima i viktimizacija, u organizaciji Anti-trafiking mreže
 • (Niš, 28. februar – 1. mart 2019.)
 • Predstava „Nevidljive 45+“ (Niš, maj 2019.)
 • SMOQUA- queer i feministički festival (Rijeka, 2019)
 • Regionalna konferencija o problemu trgovine ljudima (Niš, 29. maj 2019.)
 • ArtFemine festival (Niš, jul 2019.)
 • Psihodramski retreat program (Vrnjačka Banja, jul 2019.)
 • Priprema i izvođenje predstave „Ćerke“ na Nisville jazz festivalu (Niš, avgust 2019.)
 • PitchWise festival u organizaciji CUra ( septembar 2019)
 • Sastanak UNTR ( Sarajevo, septembar 2019)
 • Trening za vršnjačke radioničarke na temu trgovine ljudima (Vrnjačka Banja, oktobar 2019.)
 • Konferencija Prevencija i sprečavanje nasilja nad ženama i trgovine ljudima (Niš, decembar 2019.)
 • Predstava Vaginini monolozi (Niš, 14. Februar 2020.)

 

Marta Stanojević

Obrazovanje: Fizioterapeutska tehničarka

Angažman u NVO sektoru: Aktivistkinja Centra za devojke, članica femininističko‒aktivističkog pozorišta Centar za devojke (od 2018.) u predstavama “Vaginini monolozi”, “Ja sam emotivno biće” i “Nevidljive 45+”; Radioničarka na teme: “Prevencija trgovine ljudima”, “Prevencija nasilja nad devojkama” i“Žensko zdravlje i seksualnost”; Koordinatorka finansija u Centru za devojke.

Veštine: origami tehnika i pravljenje nakita

Seminari i treninzi:

 • ArtFemine III ‒ “Zemlja cura” (Niš, 15‒17. jul 2016.)
 • Obuka za volonterke Centra za devojke (Niš, 2016.)
 • Radionica “Suočavanje sa predrasudama” (Niš, 5. oktobar 2016.)
 • Obuka za radioničarke na temu “Prevencija trgovine ljudima”
 • Obuka za radioničarke na temu “Nasilje nad devojkama”
 • Instruktaža za rad na SOS telefonu za žene žrtve nasilja
 • Konferencija "Nasilje nad ženama, devojkama, devojčicama je zločin, tako ga treba i kažnjavati” (Niš, 6. decembar 2016.)
 • Seminar o seksualnom nasilju AŽC (april, 2017.)
 • Predavanje o ženskom zdravlju u okviru maja meseca ženskog zdravlja‒ razgovor sa ginekološkinjom Simonom Dašić (Niš, 6. maj 2017.)
 • ArtFemine IV‒ “Ti si svoja” (Niš, 7‒9. jul 2017.)
 • Antistres radionica (Gornji Matejevac, jul 2017.)
 • Feministička likovna kolonija (Sićevo, avgust, 2017.)
 • Instruktaža za vršnjačke radioničarke (Vrnjačka Banja, avgust, 2017.)
 • Gostovanje na Super radiju u okviru projekta "Aktivno i javno protiv nasilja nad devojkama" (Nis, 12. novembar 2017.)
 • Konferencija “Za bezbedniji i sigurniji život žena i devojaka” (Niš, 6. decembar 2017.)
 • Instruktaža za rad na SOS telefonu za žrtve trgovine ljudima
 • Monitoring sasatnak partnerskih organizacija na projektu "Aktivno i javmo protiv nasilja nad devojkama" (Vrnjačka Banja, 24‒26. januar 2018.)
 • Radionica “ Šta znaš o LGBTTIQ” (Niš, 21. februar 2018.)
 • Medijska konferencija o završenoj prvoj godini projekta "Aktivno i javno o nasilju nad devojkama" (Niš, 19. mart 2018.)
 • Radionica “Zdravlje devojaka” (Niš, 24. mart 2018.)
 • Trening o medijskom izveštavanju sa Tamarom Skrozzom (Vrnjačka Banja, april, 2018.)
 • Konferencija o trgovini ljudima u organizaciji mreže Ring (Sarajevo, maj 2018.)
 • Maj mesec ženskog zdravlja‒uspon na Koritnjak
 • FemArt festival (Priština, 25‒27. maj 2018.)
 • Trening za forum teatar (Lukovska banja, 29. jul ‒ 1. avgust, 2018.)
 • Festival ženskog prijateljstva (Tutin, 3‒5. avgust 2018.)
 • PitchWise festival (Sarajevo, 13‒16. septembar 2018.)
 • Strateško planiranje Centra za devojke (Niš, 1‒3. oktobar 2018.)
 • Marketinški trening za neprofitne organizacije (Beograd, 5. i 6. novembar 2018.)

Marija Virijević

Obrazovanje: Inženjerka radne i životne sredine

Angažman u NVO sektoru: aktivistkinja Centra za devojke, članica feminističko-aktivističkog pozorišta Centar za devojke, Koordinatorka za rad sa korisnicama u Centru za devojke.

Veštine: engleski, španski, rad na računaru, komunikacione veštine, inicijativa, fotografija, pravljenje vintage nakita.

Seminari i treninzi:

 • Obuka za volonterke Centra za devojke (Niš, 2015);
 • Konferencija ,,Javna rasprava o Strategiji za rodnu ravnopravnost 2016-2020“ (Niš, 08. septembar 2015.);
 • Konferencija „Nasilje nad devojkama, ženama, devojčicama“, u organizciji “Centra za devojke” iz Niša (Decembar 2015);
 • Tribina ,,Žene/mediji/nasilje“, Centar za devojke Niš (Decembar 2015);
 • Trening projektnog menadžmenta, u okviru podiznja kapaciteta organizacije, u organizciji “Centra za devojke” iz Niša. Trening je vodila Tatjana Obradović Tošić (Niš, 28.-31. januara 2016.);
 • Opšti trening na temu trgovine ljudima. Trening držale Ivana Radović i Jovana Kotić, ASTRA u organizaciji ,,AT mreže” (Vrnjačka Banja, 06. februar 2016.);
 • Okrugli sto na temu ,,Lokalna mreža podrške usmerena na prevenciju dečijih brakova“. Konsultativni proces vodila Ivona Gvozdenović, Fondacija Ana i Vlade Divac (Niš, 12. februar 2016. );
 • Instruktaža za SOS telefon (15.-17. februara 2016.)
 •  Trening Forum teatra u organizaciji Centra za devojke (Niš, 18-25. februara 2016.) 
 •  SOS trening za prevenciju trgovine ljudima u organizaciji Centra za devojke (Niš, 26-29. februar 2016.) 
 •  Konferencija za štampu povodom obeležavanja Međunarodnog dana prava seksualnih radnica i radnika (Beograd, 3. mart 2016.)
 •  Vršnjačka edukacija na temu trgovine ljudima u organizaciji AT mreže (Niš, 11-13. mart 2016. ) 
 •  Capacity building AT mreže, u organizaciji AT mreže ( Niš, 19-20. mart 2016.) 
 •  Forum za društveni aktivizam – Ženska vlada ( Niš, 13. Maj 2016.) 
 •  Akademija ženskog liderstva, učešće na na drugom sastanku političarki i predstavnica nevladinog sektora (Beograd, 02. Jun 2016)
 • Trening za fandrejzing u organizaciji Trag fondacije (Petrovac, 11.-14. jul, 2016.)
 •  Konsultativni sastanak o Akcionom planu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine. ( Niš, 19. avgusta 2016.) 
 •  Konsultativni sastanak u Nišu o Zakonu o volontiranju (Niš, 31. avgust 2016.)
 •  Skup ,,Kako do poverenja?'' (Beograd, 20. septembar 2016.)
Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.