Zadovoljna sam i načinom rada Centra koji je organizovan i sveobuhvatan. Od početnih poziva i dopisa za saradnju i učešća, preko već pomenutih oblika rada, do evaluacije, izveštaja, fotografija i video-zapisa.

Koristim priliku da vam se zahvalim za dosadašnju saradnju i unapred čestitam dvadesetogodišnjicu postojanja i rada Centra za devojke sa željom da nastavimo našu uspešnu saradnju.

Jelena Mladenović, psihološkinja Pravno-poslovne škole, Niš

 

Naša saradnja traje već 15 godina. Centar za devojke je organizacija koja je među prvima prepoznala značaj tema kojima bi trebalo da se bavimo u školama i ponudila svoje programe. Veliki broj učenica je svake školske godine bio obuhvaćen radionicama o prevenciji trgovine ljudima, prevenciji nasilja u partnerskim vezama, o reproduktivnom zdravlju, ekonomskom osnaživanju devojaka. Evaluacija koja je rađena sa učenicama nakon radionica, pokazuje visok nivo zadovoljstva temama.

Naša dugogodišnja saradnja je doprinela da se aktivno bavimo ovim temama, uključujemo i druge organizacije i radimo na podizanju svesti naših učenica o potencijalnim rizicima, o merama zaštite i mogućnostima delovanja. Naučili smo zajedno naše učenice da prepoznaju nasilje, da ga prijavljuju i ne pristaju da trpe.

Radmila Ilić, psihološkinja Škole mode i lepote, Niš

 

Kao što i sami znate, saradnja između Tehničke škole „12.Februar“ i Centra za devojke traje dugi niz godina, još od 2009‒2010. godine. Na naše veliko zadovoljstvo, a nadam se i Vaše, ova saradnja je obostrano korisna. S jedne strane, vama pruža mogućnost da ostvarite svoje ciljeve u prenošenju zdravih životnih stavova i navika, kao i stilova ponašanja, na naše učenice, a sa druge strane mi smo veoma zadovoljni jer nase učenice dobijaju veoma važne i vredne lekcije, kao i informacije koje u redovnom školovanju ne dobijaju ili ih dobijaju u nedovoljnoj meri. Pod vrednim lekcijama i informacijama mislim pre svega na one koje se tiču njihove bezbednosti, odnosno tema kao što su borba protiv nasilja nad ženama i borba protiv trgovine ljudima. Naravno da su i ostale teme poput ženskog i reproduktivnog zdravlja takođe jako važne, ali o tome neke informacije devojčice mogu da dobiju i u okviru svojih primarnih porodica ili vršnjačkih grupa. Nadam se da će se ova saradnja nastaviti i u godinama koje dolaze.

Vladimir Mitrović, psiholog Tehničke škole „12 februar“, Niš

 

U Nišu je 6. decembra 2017. održana Međunarodna konferencija o problemu nasilja nad ženama pod nazivom „Za bezbedniji i sigurniji život žena i devojaka“, prilikom koje sam imala čast biti pozvana za sudjelovanje. Suradnja s Centrom za devojke iznimno je pozitivno iskustvo koje je svakako ostavilo traga na moje profesionalno djelovanje i privatni život. Divno je razmjenjivati iskustva i znanja s tako angažiranim, dragim, pametnim, svestranim i poduzetnim ženama koje svojim primjerom, ali i raznim aktivnostima približavaju feminizam, aktivizam i umjetnost, ne samo svojoj zajednici, nego i šire, putem raznih suradnji koje već imaju i međunarodni karakter. Posebno je pohvalan njihov rad u domeni osnaživanja, ohrabrivanja i informiranja o pravima devojaka koje proživljavaju nasilje. Centar za devojke iznimno je velik doprinos razvoju tolerantnog i raznolikošću obogaćujućeg društva te smatram da građanke/ni Niša mogu s ponosom širiti vijest da jedna ovakva organizacija svojim djelovanjem oplemenjuje njihovu zajednicu.

Maja Sikirica, psihologinja SOS Rijeka ‒ Centar za nenasilje i ljudska prava, Rijeka

 

Centar za devojke, kao jedinstvena organizacija čiju ciljnu grupu čine devojke i mlade žene, u proteklih 20-ak godina predstavljao je i predstavlja jednu od ključnih organizacija u ovom delu Srbije, boreći se i baveći mnogobrojnim pitanjima o pravima žena, a samim tim i ljudskim pravima, i težeći ka ostvarivanju demokratskog ideala i ravnopravnosti. Sagledavajući njihov dosadašnji rad, iz ugla omladinske radnice, prepoznajem i akcentujem bitnost mnogih programa sprovedenih sa ciljem osnaživanja devojaka, prepoznavanja i vrednovanja ženskog potencijala, kao i celokupne podrške zdravoj inicijativi za razvoj modernog građanskog društva. Smatram da je veoma bitno da svi podržimo napore i nesebična zalaganja svih devojaka i žena koje u CZD godinama, izmedju ostalog, pružajući podršku ženama u osetljivim grupama, postižu vidne rezultate kroz svoje programske aktivnosti, jer, u partijarhalnom okruženju u kakvom mi danas živimo, one predstavljaju svojevrsnu protivtežu, bez koje bi, ionako poprilično narušen rodni balans bio jos izraženiji i mukotrpniji, čineći tako nesavladivu prepreku za ostvarivanje žena u bilo kom pogledu. Hvala vam na svom dosadašnjem trudu i radu. Želim vam srećnu godišnjicu i još puno malih i velikih pobeda!

Ana Nikolić, omladinska radnica, Niš

 

Moja velika želja 2015. godine je bila da učestvujem na likovnoj koloniji. Ta želja se ostvarila. Profesorka u školi u kojoj sam radila kratko me je pitala da li želim da učestvujem na jednoj likovnoj koloniji. Nisam ništa pitala, sem kad i gde. Centar za devojke iz Niša je 2015. godine organizovao Prvu feminističku likovnu koloniju u Sićevu. Takva kolonija je bilo baš ono što mi je bilo potrebno u tom trenutku mog života. Kroz radionice i umetničko stvaralaštvo u Sićevu u toku kolonije umetnice su se međusobno povezale, osnažile i otvorile su im se nove teme za njihov umetnički rad. Tu uključujem i sebe. Centar za devojke i kolonija su me u tom trenutku, a i kasnije, osnažile, dale mi vetar u leđa da se bavim društveno angažovanim temama. Od 2015. godine sarađujem sa devojkama iz Centra za devojke i učestvujem u različitim radionicama koje organizuju u školi u kojoj radim. U toku radionica one edukuju devojčice, učenice o različitim temama, borbi protiv nasilja nad ženama, trgovini ljudima i ženskom zdravlju. Aktivno sarađujemo i na drugim aktivnostima: ArtFemine festivalu, uličnim akcijama, sastancima. Kroz Centar i koloniju sam upoznala koleginice sa kojima sarađujem i bavimo se aktivističkim vezom. Sve mi je to pomoglo, postavilo temelj, dalo podršku i samopouzdanje da ove godine konkurišem, polažem prijemni ispit i upišem doktorske akademske studije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde sam i završila prvi i drugi stepen studija. Tema sa kojom sam upisala povezuje moju ličnu promenu kroz putovanja i promenu kroz društveni aktivizam i feminizam koji sam uvek osećala, još kao dete, ali nisam znala da ga imenujem dok nisam učestvovala na Feminističkoj likovnoj koloniji. Želim da moja promena i moj rad motivišu i druge, pogotovo mlade žene i devojke, da rade na svojoj edukaciji. Želim da učenice kojima predajem postanu vredne, obrazovane, samosvesne žene i da upišu fakultete, kao i da motivišem i svoje drugarice i koleginice da uvek rade na svom obrazovanju, napretku i ekonomskoj nezavisnosti. Jedna moja koleginica je već najavila da će sledeće godine konkurisati za doktorske studije motivisana mojim upisom.

Milena Krstić, diplomirana dizajnerka tekstila, Niš

 

Saradnja sa Centrom za devojke je za mene prirodno stanje, jer borba za ravnopravnost svih je neprestana i neiscrpna inspiracija koja bi trebalo da pokreće sve nas. Prvi poziv za saradnju potekao je od njih i meni je bila velika čast da se pojavim pred bezimenim ženama iz svih krajeva Srbije i nekako svojim primerom pokušam da ih osnažim i pomognem da se odupru patrijarhalnom shvatanju društva koje im je nametnuto pogrešnim učenjem da to tako treba, ne pitajući se zašto baš tako? Centar je za mene pravi primer kako se radi sa ženama i kako se one osnažuju i hrabre da se odupru tim suvislim patrijarhalnim normama.

Helena Vukovic, koordinatorka za rad sa zajednicom UG Egal, Beograd

 

Centar za devojke čine hrabre, mlade žene koje su svesne svoje snage i moći, koje znaju da mogu učiniti puno za sebe i za svoju zajednicu. U društvu u kojem se moć tradicionalno gradi kroz dominaciju nad drugima, aktivistkinje Centra pokazuju svima da postoji daleko veća i efikasnija moć ‒ moć solidarnosti, moć zajedničkog rada, moć otpora nasilju i mržnji. Zato je feminizam i toliko „politički nepodoban” jer razbija koncepte nadmoći, ruši temelje nacionalizmu, oduzima snagu svakoj ideji koja je bazirana na mržnji i nasilju. U Nišu, Centar je jedna od retkih oaza ovakve slobodne misli, neopterećene devojke oslobodjene pritisaka naopakih i dominantnih uverenja u okruženju u kojem žive. I ta oaza nije mala, jer nakon 2 decenije postojanja, ova ekipa je u stanju da lako pokrene puno ljudi, da ih uključi u važne razgovore i da učini mnoge devojke daleko jačim, snažnijim i boljim. Ne radi dominacije nad nekim drugim već zbog dobrobiti za sebe i za druge.

Mladen Jovanović, savetnik za razvoj civilnog društva i aktivista, Niš

 

Vizija žene kao ravnopravne esencija je njihovog delovanja. Zajednički zastupajuci zaštitu žena od nasilja u porodici, sarađivali smo na obostrano zadovoljstvo i uspevali da aktiviramo društvenu svest po ovom značajnom pitanju. Njihovo zalaganje je primer društvenog aktivizma koji treba pohvaliti.

Milan Milenović, Centar za socijalni rad, Niš

 

Centar za devojke prednjači u odnosu na ostale organizacije svojim angažovanjem i promocijom rešenosti da se utiče na svest građanstva i pokaže afinitet za sprečavanje nasilje u porodici. Izuzetna organizacija svih dosadašnjih konferencija, jačanje saradnje državnih organa i nvo.

Nataša Zorić Živanović, PU Niš

 

Za mene je Centric mjesto pozitivne energije, nesebične podrške i čiste ljubavi. Pozitivne promjene u našem društvu jako su rijetke, a bez Centrića i sličnih NVO-a, bile bi jos rjeđe, tako da je zahvalnost na vašem postojanju i radu neminovna. Bez obzira što do Niša moram putovati cijeli dan našim sporim prevoznim sredstvima, znam da ce mi sastanak i druženje s ovim ženama napuniti baterije za naredni period. Bez obzira koliko puta se sretnemo, nikad nije isto i uvijek je novo i drugačije. Sretna sam što sam dio vaše ekipe.

Emina Kešetović, muzičarka, Banja Luka

 

Za mene je Centar za devojke INSTITUCIJA! Devojke i žene iz Centrića i njihova podrška u svemu što radimo mi je od izuzetnog značaja. Posebno što su uvek tu za nas, devojke i žene sa invaliditetom i što se sa njima osećamo ravnopravno. Zaboravimo na diskriminaciju i predrasude. Jedino mi je žao sto je prostor Centra nepristupačan i ne mogu tamo da se popnem iako bih volela. Često propustim zbog toga neke aktivnosti Centrića na kojima bih rado učestvovala. Sve devojke iz Centra su predusretljive, divne, plemenite i pravo je zadovoljstvo sa njima raditi i družiti se. Centrić is the BEST!

Jasmina Barać Perović, predsednica organizacije Iz Kruga ‒ Niš i Mreže Iz Kruga, Niš

 

Ja vas vidim kao kreativnu organizaciju koja okuplja oko sebe druge, srodne nevladine i vladine organizacije. Koordinirana preventivna aktivnost svih aktera na regionalnom i lokalnom nivou je od velikog značaja za suzbijanje trgovine ljudima na nacionalnom nivou. Takođe, vaša uloga je značajna i za umrežavanje na međunarodnom nivou.

Sanja Kljajić, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Beograd

 

Centrić vidim kao mesto podrške, ljubavi, solidarnosti i ogromne ženske snage. Za mene i za nas Centrić je prostor iz koga dobijamo sestrinsku energiju.

Sabina Talović, direktorka Otvorenog centra Bona Fide, Pljevlja

 

Rad Centra za devojke pratim već nekoliko godina, jer su moja deca aktivistkinje Centra. Njihov rad na osnaživanju devojčica i žena, kao i edukacija istih kroz razne radionice je za svaku pohvalu, ali na mene je najveci utisak ostavio njihov napor da nauče žensku populaciju da voli sebe. Svaka žena (niska, visoka, mlada, stara, mršava, punačka, crna, plava....) je savršena takva kakva jeste i zaslužuje ljubav i poštovanje. Kada žena nauči da voli sebe sve ostale probleme u životu rešava mnogo lakše i po nju samu povoljnije. Kada sam se pre godinu i po dana razvela, Centar mi je obezbedio pravno savetovanje bez novčane nadoknade i ogromnu moralnu podršku, što je meni u tom ključnom trenutku značilo mnogo. Želim vam još mnogo, mnogo uspešnih, blagorodnih i srećnih godina rada.

Ivana Veselinovic, Niš

 

Centrić mi znači, jer se osećam sigurno, napunim baterije pozitivnom energijom. Uvek kad dođem u Centrić pun je pozitivne energije i smeha. Od kako dolazim osećam se sigurnije i počelo je da mi se vraća samopuzdanje.

Nevena Stefanović, aktivistkinja Centra za devojke, glumica, radioničarka

 

Znači mi kao mesto gde mogu da naučim i iskusim mnogo toga korisnog i zanimljivog. Predstavlja mesto gde mogu da budem opuštena i da kvalitetno provodim vreme. Daje mi priliku da upoznam mnogo zanimljivih osoba i da od njih naučim mnogo toga. Pre svega, volim sto je atmosfera podržavajuca i bez predrasuda.

Gordana Stojković, aktivistkinja Centra za devojke, glumica, radioničarka

 

Centar mi znaci mnogo. Veoma je uticao na moju promenu. Omogućio mi je da se kreativno izrazim i da ljudi vide tu moju kreativnost. Dosta toga sam naučila u Centriću pogotovo dok sam bila u srednjoj školi. Ono što nisam mogla da saznam ni na kakvim drugim mestima, saznala sam tu, jer prosto mesta kao Centar ne postoje.

Irena Živković, umetnica, radioničarka

 

To je sigurno mesto gde postoji razumevanje, gde postoje divne žene, podrška, snaga, motivacija. Sigurnost. To je mesto gde učimo, stalno učimo. To je mesto novih mogućnosti, to je mesto koje pruža prilike koje mogu da izmene život, pomognu, ohrabre, osnaže. To je mesto koje je prefenomenalno i koje ja mnogo volim. Subjektivni osećaj – ljubav.

Ivana Čupić, aktivistkinja Centra za devojke, radioničarka, glumica

 

Volim da vodim radionice, volim da na radionicama čujem neka nova iskustva koja će mi kasnije možda koristiti u životu. Mnogo mi je važnije to što sam u samom Centru, nego što sam edukatorka, jer sam dosta naučila i mnogo su mi jasnije neke stvari koje ranije nisam shvatala. Ja sam vršnjačka edukatorka zato što želim da devojke čuju za nas, dođu, nauče nešto novo, razjasne neke stvari i stvore sliku o tome koliko su žene na ovom svetu diskriminisane, neshvaćene, a koliko muškarci imaju privilegija, što nisam ni ja znala dok vas nisam upoznala... Od kada sam počela ovim da se bavim, cenim sebe, lakše prepoznajem neke stvari (npr. neki oblik nasilja, pa samim tim mogu da zaštitim na vreme sebe ili nekog drugog), i hvala vama i celoj organizaciji na tome.

Marta Stanojević, aktivistkinja Centra za devojke, radioničarka, konsultantkinja SOS telefona, glumica

 

Pa u centric sam dosla sa tek napunjenih petnaest leta, sada imam sedamnaest. Kroz sam taj period naucila sam mnoogo toga. Unapredila sam sebe, svoje stavove, mišljenja, načine, oslobodila se nekih predrasuda, i još mnogo, mnogo toga. Naucila sam kako da pomažem drugima i načine na koje mogu da unapredim i edukujem naše drustvo, kome je to jako potrebno. Buđenje svesti kod naših ljudi je jako bitno, a kroz kreativne i zanimljive stvari Centar za devojke to jako lepo radi. Naravno, prvo se ja edukujem. Na svakom treningu, radionici, konferenciji..., osim o temi koju obrađujemo, naučim jos hiljadu stvari i upoznam jos mnogo ljudi. I to je jako divno. U Centriću sam takođe upoznala svoje sada jako bliske prijateljice. Ne znam šta bih vam rekla. To je kao da me pitate sta mi znači muzika. Pa ne mogu da objasnim, previše sam bliska sa tim pojmom. Ispunjava me i baveći se ženskim aktivizmom zaboravim na sve što mi je suvišno.

Anja Veselinović, aktivistkinja Centra za devojke, radioničarka, glumica

 

Sa radom Centra za devojke sam se relativno skoro upoznala, u poslednjih par godina, i moram da priznam da sam već po prvoj poseti pomislila da je to neka vrsta ženske oaze. Pri svakoj sledećoj poseti upoznala sam neku novu ženu, čula neke nove ideje i otišla obogaćena za novo iskustvo.

Centar okuplja energične mlade žene i stvara prostor koji je autentično njihov i oslobođen od patrijarhalnih stega. U tom prostoru žene su slobodne da budu svoje i da stvaraju, da menjaju percepciju društva o tome šta znači ženska snaga. Pored osnaživanja, smatram jako važnim njihov rad na prevenciji i edukaciji mladih žena i devojčica po pitanju trgovine ljudima, jer je prevencija ključna kako bi mlade žene mogle da prepoznaju rizike.

Sada kada Centar za devojke puni 20 godina, možemo govoriti o generacijama Nišlijki, ali i drugih žena iz Srbije i regiona, koje su stasale uz te vrednosti i koje svaka na svoj način sada menjaju svoje okruženje. U trenutnoj političkoj situaciji u kojoj su ugrožena prava žena za koje su se generacije žena izborile, ovakvi feministički prostori i aktivnosti su nam potrebniji nego ikad.

Natalija Simović, menadžerka regionalnog programa „Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama“, Trag fondacija

 

Ja mogu da kažem da je Centar za devojke centar mog feminizma. U svakom sastanku, radionici, strateškom planiranju, one me vraćaju na suštinu feminizma i borbe koju vodimo. Kroz godine zajedničkog rada mnogo smo porasle i one i ja sa njima.

Naučila sam od njih da držim transparent samouvereno. Da stojim uz žene, za žene, sa ženama, o ženama bez straha i brige. Hvala vam, drage moje na tome, jer se taj osećaj preneo na sve sfere mog života.

Sa osećajem neizmernog ponosa i poštovanja prema njima, pratila sam kako se, iz godine u godinu, ideje, razgovori, vizije pretvaraju u dela koja ruše planine. Ogromne planine koje su im drugi govorili da su nesavladive. Znala sam da one to mogu. Znala sam da strast koju imaju za promenom mora da rezultira u neviđenim delima.

Feministički pokret vam duguje veliko poštovanje za sve što ste uradile i pokrenule za ovih 25 godina. Ali naročito za ono što radite svakodnevno, slušajući tu jednu devojčicu koja je osetila Centrić svojim sigurnim mestom. Hvala vam na prilici da budem deo vašeg puta.

Tatjana Obradović Tošić, saradnica, Beograd

 

Želim da istaknem da stvarno smatram da Centar za devojke radi pošteno, iskreno, sa puno ljubavi i požrtvovanja, sa puno strpljenja i stalne edukacije sebe i drugih. To je jedno malo utočište za mene i za mnoge druge žene koje imaju razne prepreke ili neprijatnosti. Da nema Centra za devojke, da nema Tanje, ja možda ne bih imala ceo jedan segment svog stvaralačkog, umetničkog života i postojanja. Centar za devojke je mesto gde ću uvek naći razumevanje, podršku , zarljaj i toplinu i hvala im na tome.

Dragana Jovanović, glumica Narodnog pozorišta u Nišu i saradnica, Niš

 

Centić je mesto gde devojke odrastaju i oblikuju se. Volela bih kada bi svaki grad imao po jedno takvo mesto, jer tek kada sve budemo znale svoja prava i budemo osnažene što znanjem, što drugim devojkama i ženama, tek će onda mnoge od nas imati snagu da dignu glas, suprotstave se i izbore za sebe. Zahvaljujući mnogim radionicama, poznanstvima, stečenim prijateljicama i podeljenim pričama, stekla sam prvenstveno samopuzdanje da mogu da radim mnoge stvari koje su mi se nekad činile nemogućim, poput vođenja radionica, konfercija, javnih nastupa, pa do izbora kvalitenih ljudi i partnera/ki, kao i postavljanja granica.

Silvija Mihajlović, aktivistkinja, Zaječar

 

Ova divna porodica, koju sa zadovoljstvom sama svesno biram, donela mi je ljubav kakvu patrijarhat ne poznaje – to je, pre svega, ženska ljubav, gde obećavamo da nismo savršene ali da ćemo se naći jedna drugoj kao podrška u odlučivanju o soptsvenom životu. Ljubav koju žena daruje drugoj ženi, a koja se ne temelji na ultimatumu i ne zna za polnu, etničku, rodnu ili bilo koju drugu granicu je ljubav koja transformiše. Duboko sam uvrena da feministička ljubav energiju bola i razaranja koje nastaje kao posledica takmičenja prevodi u energiju života i jačanja vere u sebe i sopstvene mogućnosti da se bude bezuslovno i autentično prihvaćena. Feminizam me je naučio da imam prvo na svoje glasno NE uvek i svugde, bez obzira šta neko o tome misli – da ja, kao Ana, imam pravo da se ne krijem iza osmeha i ne praštam ono što me zaboli. Naučila sam da je moguće biti i umetnica i inspiracija, buntovnica i voljena od strane drugog i da to, zapravo, nikako ne isključuje jedno drugo.

Ana Mirkailo, aktivistkinja i vršnjačka edukatorka, Smederevo

 

Pre skoro pet godina sam prvi put došla u Centar za devojke i smatram to jednom od najboljih odluka u životu. Razne edukacije i iskustva koja sam stekla u Centru za devojke, pored toga sto su razbile moje prethodne predrasude i upoznale me sa svetom feminizma, pomogle su mi i da radim na sebi i budem mnogo zadovoljnija sobom. Dok nisam došla u Centrić, nisam mogla ni da zamislim sebe kako pričam pred većim brojem ljudi, a danas sam vršnjačka edukatorka i jedna od učesnica predstava koje organizuje Centar za devojke.

U Centriću sam upoznala predivne devojke i žene, aktivistkinje koje su me naučile šta je to ženska solidarnost i koliko je važno držati se zajedno, jer žena ženi ne sme biti vuk. Zahvalna sam beskrajno što organizacija poput ove postoji i što sam deo nje!

Mila Stanojević, aktivistkinja, Niš

 

Mnogo mi je značilo što sam se susrela sa Centrom za devojke, sa ženama koje su iz mog rodnog grada, iz Niša i kada sam ja videla da postoji nevladina organizacija kod nas koja se bavi temom nasilja nad ženama. Jer, da su one postojale tada kada se to meni desilo, možda bi to sve bilo drugačije, možda bi mi bilo lakše. Ja veoma dobro shvatam koliko je bitno za žene da postoji oko njih neko, neka organizacija, koja ih hrabri i daje im podršku, koja može da im kaže: „Nisi sama. Kako možemo da ti pomognemo? Da li želiš da kažeš nešto o tom svom bolnom iskustvu”.

 

Nevena Mitić, saradnica, Brazil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.