Organi udruženja "Centar za devojke" su Skupština, Savet, Programsko – koordinaciono telo i koordinatorke projekata.

Skupštinu čine sve članice Centra za devojke .

Savet se sastoji od pet članica. Ovaj organ je nezavistan u svom radu u odnosu na ostale organe udruženja i ima kontrolu nad radom svih ostalih organa. Rad Saveta se ne plaća.

Savet Centra za devojke čine:

  1. Natalija Žunić
  2. Lucija Mitić
  3. Tanja Nikolić
  4. Nina Živković
  5. Miljana Đorđević

Programsko – koordinaciono telo je izvršni organ udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja. Programsko – koordinaciono telo čine četiri koordinatorke:

  • Tatjana Nikolić – izvršna koordinatorka
  • Marija Virijević – koordinatorka programa
  • Marta Stanojević – koordinatorka finansija
  • Sanja Krstić – koordinatorka za rad sa korisnicama
Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.