Projekat Centra za devojke "Unapređenje borbe protiv trgovine ljudima u Nišu i Leskovcu" realizuje se u okviru aktivnosti jačanja kapaciteta i sposobnosti lokalnih organizacija civilnog društva za sprečavanje i borbu protiv trgovine ljudima, koje sprovodi NVO ASTRA u sklopu projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima", podržanog od strane Evropske unije.

Projekat se bavi obezbeđenjem direktne podrške žrtvama i osobama u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, posebno ženama i deci, kao i obezbeđivanjem saradnje i koordinacije između OCD i relevantnih aktera na lokalu sa ciljem obezbeđivanja efikasnije podrške žrtvama. Takođe, projekat doprinosi podizanju svesti javnosti o prevenciji trgovine ljudima ali i značaju uloge OCD.

Ciljevi projketa su:


Obezbeđenje podrške žrtvama i osobama u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, posebno ženama i deci, Obezbeđivanje saradnje i koordinacije između OCD i relevantnih aktera na lokalu u obezbeđivanju efikasnije podrške žrtvama i osobama u potencijalnom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, posebno ženama i deci, podizanje svesti javnosti o značaju uloge OCD, kao i prevenciji trgovine ljudima.

Projekat će trajati od januara do decembra 2021. I u okviru njega su planirane: radionice ,,Šta znaš o trgovini ljudima,, okrugli stolovi, ulični performansi,, Prepoznaj trgovinu ljudima i prijavi je!,, u dva grada, ali I direktna pomodrška potencijalnim žrtvama trgovine ljudima kroz SOS razgovore, psihološku I pravnu pomoć. Sve vreme projketa biće aktuelna kampanja na društvenim mrežama.

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.