Centar za devojke sastao se sa predstavnicama delegacije Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima, čiji je zadatak da procenjuju sprovođenje konvencije od strane država ugovornica.

Razgovarale smo o postignućima na planu borbe protiv trgovine ljudima, aktuelnim izazovima sa kojima se suočavamo i saradnji sa državnim institucijama i drugim nevladinim organizacijama. Srbija je među prvim zemljama ratifikovala ovu konvenciju 2009. godine. U skladu sa odredbama konvencije svaka zemlja koja je ratifikuje mora da prolazi kroz krugove evaluacije. Eskperti/kinje GRETE su prvi put Srbiju posetili/e 2013, zatim 2017. i 2022. godine. GRETA se sastoji od nezavisnih i nepristrasnih stručnjaka i stučanjakinja koji/e su odabrani/e na osnovu njihove priznate stručnosti u oblasti ljudskih prava, pomoći i zaštite žrtava i aktivnosti vezanih za borbu protiv trgovine ljudima ili na osnovu njihovog profesionalnog iskustva u oblastima na koje se odnosi Кonvencija.

Fotografisala Marija V.

282203153 178897767823352 7409036014455826292 n

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.