Kroz projekat „Unapređena socijalna kohezija u Nišu i Južnoj Srbiji kroz smanjenje rizika od trgovine ljudima i povećanje otpornosti dece ulice", Centar za devojke je podržan od strane EU Pro Plus-a.


Projekat obuhvata trening na temu rada sa decom koja žive i rade na ulici i koja mogu postati ili već jesu žrtve trgovine ljudima, koji će proći predstavnici/e policije, aktivistkinje i aktivisti, zatim mapiranje lokacija na kojima prose i rade deca na ulici, otvaranje dnevnog boravka za decu koja žive/rade na ulici i saradnju svih relevantnih institucija na rešavanju ovog problema.

Otvoren je konkurs za prijavljivanje zainteresovanih.

zasajt

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.