Od početka 2023. godine u Srbiji je ubijeno 10 devojčica, devojaka i žena u porodično-partnerskom odnosu tj. koje su ubili njihovi sadašnji/bivši muževi/partneri, očevi, sinovi, braća...

Šestog aprila u Nišu 13 aktivistkinja Centra za devojke je učestvovalo u izvođenju performansa ,,Žensko groblje"koji govori o femicidu.

FEMICID je ubistvo žene samo zato što je žena. Povezano je sa diskriminacijom žena, nejednakom raspodelom moći između muškaraca i žena, predrasudama i nasiljem nad ženama.

Zahtevamo da FEMICID bude preoznat kao posebno krivično delo.

Foto: Marija V.

f4

f3

f5

f2

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.