Oko tri hiljade ljudi videlo je uličnu akciju koju je održao Centar za devojke povodom obeležavanja 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Prolaznici/e su mogli/e da vide poruke:

"Prinudno prosjačenje je oblik trgovine ljudima", "Dečiji i prinudni brak spadaju u trgovinu ljudima", "Prinuda na krađu spada pod trgovinu ljudima", "Trgovina ljudima je teško krivično delo".

Trgovina ljudima je teško krivično delo koje podrazumeva kupovanje i prodavanje osobe u cilju njenog iskorišćavanja. Trgovac ljudima i žrtva trgovine ljudima može biti svako, mada je trgovac žrtvi najčešće neka poznata i bliska osoba, kojoj žrtva veruje.

U trgovinu ljudima spadaju: prinudna prostitucija (seksualna eksploatacija), prinudni rad (radna eksploatacija), prinudno prosjačenje, prinudni brak, prinudni rad u kući, prinuda na vršenje krivičnih dela, trgovina organima(prinudno uzimanje organa radi njihove prodaje).

Centar za devojke je deo Antitrafiking mreže.

Hvala Kopernikus Kcn Televizija što je ispratila današnju akciju.

Fotografisale: Marija V. i Sara P.

ULI

ULIII

ULII

 

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.