Centar za devojke sproveo je anonimnu anketu o bezbednosti na javnim mestima u Nišu sa 241 učesnicom radionica osnažujuće samoodbrane. Anketa, kao i radionice, sprovedena je u okviru projekta BEZBEDNE: Osnažiti devojke i žene da se osećaju bezbednije na javnim mestima u Nišu, koji je podržao UN Women.

 

Anketa je pokazala da se čak 51, 9% ispitanica oseća srednje bezbedno na javnim mestima u Nišu, a da se tek 6, 6% njih oseća potpuno bezbedno. Na pitanje na kojim javnim mestima se ispitanice ne osećaju bezbedno, čak 74, 7% odgovora obuhvatilo je opciju ulice i prolazi, 51, 9% autobuska stajališta i gradski prevoz, 49% kej, a 47, 3% opciju mostovi i nadvožnjaci. To su bili najčešći odgovori, a odmah za njima veliki procenat odgovora obuhvatio je i: parkove, trgove, šetališta i pešačke zone. Neki od odgovora odnosili su se na mračna i neosvetljena mesta, taksi prevoz, tvrđavu noću, naselja noću, deo grada oko autobuske stanice i pijace u centru, železničku stanicu, javne toalete, kupališta i bazene... Od konkretnih lokacija ispitanice su kao najnebezbednije ispitanice su izdvojile: Tvrđavu (52,7%), Nišavski kej (47,7%) i autobusku stanicu (44,8%), a potom, nešto manji procenat odgovora, obuhvatio je i sledeća mesta: železničku stanicu (23,7%) i podzemni prolaz (23,2%), park Čair (19,5%). Najzad, na listi nebezbedih mesta, mada dosta ređe, našli su se: Park Svetog Save (7,1%), Trg kralja Aleksandra (5,8%) i Trg kralja Milana (5,4%) i Obrenovićeva ulica (2,1%). Čak 40,7% ispitanica izjavilo je da je doživelo neki vid nasilja ili uznemiravanja na javnom mestu. Da su doživele verbalno nasilje navelo je njih 33,7%, čime se ovaj vid nasilja pokazao kao najčešći. Upoređivanje odgovora na ova dva pitanja pokazalo je da jedan broj ispitanica, pogotovo srednjoškolskog uzrasta, ne prepoznaje verbalno nasilje kao nasilje. Seksualno uznemiravanje doživelo je njih 13, 7%, dok je fizičko nasilje označeno u 4, 9% odgovora.

Od mera koje bi mogle da budu sprovedene u cilju povećanja nivoa bezbednosti na javnim mestima u Nišu, najviše puta izabran je odgovor da bi građani/ke trebalo da budu osvešćeni da znaju da treba da reaguju na nasilje (79,3%), a drugi najčešće izabran odgovor bilo je bolje osvetljenje na javnim mestima (73%). Veliki procenat odgovora odnosio se i na učenje tehnika samoodbrane (61,8%), a za ovim odgovorima usledilo je i povećanje policijskih patrola sa 53,9%. Ispitanice su dopisivale i sledeće odgovore: kontrole putem kamera, nošenje i bolja pravna regulisanost upotrebe sredstava za samoodbranu poput biber-spreja i tejzera. Na osnovu izdvojenih lokacija, kreirana je interaktivna Google Maps mapa nebezbednih lokacija u gradu. Lokacije su označene bojama (od crvene – najnebezbednija, do zelene – najbezbednija). Klikom na svaku lokaciju, može se dobiti uvid u procenat ispitanica koje smatraju lokaciju nebezbednom. Kako je anketa rađena u srednjim školama i na fakultetima koji su uglavnom na teritoriji opštine Medijana, mnoge lokacije koje su izvan te teritorije nisu zabeležene prilikom anketiranja, a samim tim ni na mapi, što ne znači da jesu/nisu bezbedne, već da za njih trenutno nemamo dovojčno podataka (plave oznake).

Link ka mapi:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uVYJPxp7yRZ_rcHiIFQUDKjaAwSPKV8&ll=43.31917517083891%2C21.89682215&z=14graf 1

graf 3

graf 4

 

 

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.