Centar za devojke održao je 9. po redu konferenciju o problemu nasilja nad devojčicama, devojkama i ženama – „Nasilje nad ženama i femicid kao njegov najdrastičniji oblik“.

Na konferenciji su govorile: Vida Vilić – naučna saradnica i kriminološkinja, Ivana Milovanović – sutkinja Višeg suda, Ana Saćipović – direktorka udruženja Romkinja Osvit, Lucija Hristov Mitić – specijalistkinja opšte medicine i koordinatorka tima za pomoć ženama sa iskustvom nasilja, Maja Delibašić – psihologinja, psihoterapeutkinja, sertifikovana transakciona analitičarka i Marija Virijević – koordinatorka programa Centra za devojke.

Svaka od govornica je pričala o nasilju nad ženama iz perspektive svoje stručne oblasti, o tome koje su prepreke i izazovi, o praksi i protokolima koji se sprovode i na koji način se nasilje prevenira. Poseban naglasak je bio na femicidu kao najtežem obliku nasilja nad devojčicama, devojkama i ženama i tome zašto je potrebno da on bude prepoznat kao posebno krivično delo.

Zahvaljujemo se novinarkama Južnih vesti i Narodnih novina što su izveštavale o konferenciji, kao i svima koje/i su bile/i učesnice/i konferencije. Takođe se zahvaljujemo i Privrednoj komori Srbije u Nišu na ustupanju sale.

Konferencija je organizovana u okviru projekta: „BEZBEDNA I JAKA - Osnažene devojke i žene unapređuju ženska ljudska prava“, koji su podržale OAK i Trag fondacije.

Fotografisala Sara P.

4

3

5

1

2

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.