Tim od 7 mladih koje je Centar za devojke okupio pre skoro godinu dana je u 2022. godini izveo 21 edukativni teatar u okviru projekta "Zaštititi mlade u Nišu od trgovine ljudima", u deset srednjih i jednoj osnovnoj školi u Nišu. Na teatrima je prisustvovalo, i imalo priliku da aktivno učestvuje, 609 mladih.

Dvadesetak aktivista/kinja i sugrađana/ki učestvovalo je, po kišnom danu, u uličnoj akciji "Silovanje je zločin", koju je prekoputa Osnovnog suda u Nišu organizovao Centar za devojke, povodom neadekvatnog postupanja institucija u ispitivanju slučaja silovanja u Nišu.

Preko 5000 ljudi videlo je performans "Žensko groblje", koji smo izvele u Obrenovićevoj ulici u Nišu, povodom još dva femicida koja su se desila u razmaku od samo osam dana.

U deset niških srednjih škola, u kojima je tim od sedam mladih izveo edukativne teatre pred svojim vršnjacima/kinjama, održana su i interaktivna predavanja o trgovini ljudima za 125 nastavnika/ca.

Preko dve hiljade ljudi videlo je uličnu akciju "One Billion Rising 2023: Rise for Freedom", koju su izveli jedanaest aktivistkinja i jedan aktivista Centra za devojke, povodom deset godina od pokretanja globalne kampanje Jedna milijarda ustaje (One Billion Rising).

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.