Držanjem transparenata sa porukama: ,,Prinuda na rad je trgovina ljudima" i ,,Prinuda na prošnju je trgovina ljudima", aktivistkinje Centra za devojke su obeležile 18. oktobar - ,,Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima".

Uličnim performansom ,,Žensko groblje" smo poslale poruku našim sugrađankama/ima da je femicid zajednički problem i da ne trebaju da okreću glavu jer u Srbiji svakih 10 dana jedna žena bude ubijena Performans su izvele aktivistkinje Centra za devojke.

Centar za devojke je organizovao međusektorski trening "Unapređenje reagovanja u postupcima trgovine ljudima", kao jednu od poslednjih aktivnosti u ulozi koordinišuće organizacije Antitrafiking mreže.

Naša aktivistkinja Marina je održala kreativnu radionicu ,,Kolaž".

Još jedan kreativni četvrtak u Centriću uz radionicu ,,Sapunjanje" koju su vodile naše aktivistkinje Sanja i Marta.

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.