• U toku godine održano 8 sastanaka organizacionog tima Feminiša
 • 26.januar prvi sastanak sa Kvinama, upoznavanje i priprema za potpisivanje ugovora. Sastanku prisustvovale Aleksandra, Tatjana i Vesna.
 • Dobile smo rešenje o preregistraciji Centra za devojke u Agenciji za privredne registre a zatim otvorile novi racun u novoj banci koja omogucava sukcesivne mesecne uplate sa deviznog na dinarski racun
 • 13. januara potpisale smo peticiju za postavljanje spomen pločeu Parku Jelene Šantić, inače park je dobio ime po poznatoj balerini, mirovnoj aktivistkinji i osnivačici grupe 484
 •     8.mart- Žene u crnom organizovale ženski marš, projekciju filma a zatim razgovor o položaju žena na tržištu rada. Prisustvovale: Aleksandra, Vesna, Nela, Jasmina. Poklonile 20-tak naših knjiga.
 • 28. januara potpisan Protokol o saradnji na izgradnji lokanog akcionog plana strategije za mlade grada Niša, izmedju gradonačelnika i nevladinih organizacija koje se bave mladima
 • Proslavu 8.marta u REX-u u organizaciji ,, Žena na delu,, posetila Aleksandra i odnela na poklon 20-tak naših knjiga
 • Deset radionica na temu Prevencija trgovine ljudima u kancelariji Protekte u okviru projekta Podrška procesu readmisije kroz održivu reintegraciju povratnika i zapadne Evrope u Srbiju i Crnu goru održala u marta, aprila i maja 2008. Jasmina Rajković. Projekat grupe 484, a podržan od strane EU.
 • Deset radionica na temu “Prevencija porodičnog nasilja” u kancelariji “Protekte” u okviru projekta “Podrška procesu readmisije kroz održivu reintegraciju povratnika i zapadne Evrope u Srbiju i Crnu goru” uradila u martu i aprilu. Tatjana Nikolić, imala 42 polaznice-adolescentkinje. Projekat grupe 484, a podržan od strane EU.
 • Deljenje 2000 pamfleta ASTRA mreže.
 • 28. novembra, Šesnaest dana aktivizma protiv muškog nasilja nad ženama, performans i deljenje pamfleta.
 • 4. novembra potpisale smo inicijativu “Incest trauma centar” za uvođenje teme nasilja u školske programe.

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.